Chuyển nhượng hợp đồng mua căn hộ

Chủ đề   RSS   
 • #513158 30/01/2019

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (180)
  Số điểm: 5025
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 56 lần


  Chuyển nhượng hợp đồng mua căn hộ

  Anh chị cho em hỏi, trường hợp bố mẹ em mua căn hộ 4 tầng 11 của công ty xây dựng và phát triển nhà và thương mại. Nay bố mẹ em muốn chuyển nhượng lại hợp đồng này cho em thì thủ tục cần làm những gì? 

   
  1871 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #513164   30/01/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 142 lần


  Trong trường hợp bạn nêu thì trước tiên phải xác định nhà ở này có đủ điều kiện để tham gia giao dich hay không (có đủ giấy chứng nhận theo quy định, không bị tranh chấp khiếu nại khiếu kiện, không bị kê biên tài sản...) theo Điều 118 Luật nhà ở 2014. Tiếp theo đó là điều kiện của bên tặng cho theo Điều 119.

  Nếu đáp ứng cả 02 điều kiện trên thì trình tự thủ tục tặng cho nhà ở tiến hành như sau:

  - Các bên tham gia giao dịch nhà ở thỏa thuận lập hợp đồng mua bán, cho thuê, thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở hoặc văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại (sau đây gọi chung là hợp đồng về nhà ở). Hợp đồng tặng cho phải được công chứng.

  - Các bên thỏa thuận để một bên thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó; trường hợp mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án thì chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

  - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho bên mua, bên thuê mua, bên nhận tặng cho, nhận đổi, nhận góp vốn, nhận thừa kế nhà ở cùng với nhận chuyển quyền sử dụng đất ở hợp pháp có nhà ở đó thì đồng thời công nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên nhận quyền sở hữu nhà ở.

   

   

   

   
  Báo quản trị |