Chuyển nhượng hợp đồng bố trí tái định cư

Chủ đề   RSS   
 • #565866 30/12/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Chuyển nhượng hợp đồng bố trí tái định cư

  Theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013:

  "1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

  a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

  b) Đất không có tranh chấp;

  c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  d) Trong thời hạn sử dụng đất.'

  Theo quy định trên, nếu lô đất tái định cư chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không được phép chuyển nhượng, kể cả chuyển nhượng hợp đồng tái định cư - pháp luật chưa công nhận việc chuyển nhượng hợp đồng như thế này.

   

   

   
  462 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận