Chuyển nhượng cổ phần trong khi công ty tăng vốn điều lệ

Chủ đề   RSS   
 • #579715 27/01/2022

  ltd240195

  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:30/06/2022
  Tổng số bài viết (58)
  Số điểm: 1340
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 17 lần


  Chuyển nhượng cổ phần trong khi công ty tăng vốn điều lệ

  Mọi người hỗ trợ giúp mình trường hợp bạn mình mua đất để góp vào làm dự án, thành lập cty cổ phần. Đến nay, trong quá trình công ty tăng vốn điều lệ thì bạn mình bán cổ phần cho người khác và yêu cầu người này sẽ bổ sung phần vốn cho phù hợp với vốn điều lệ. Hai bên cam kết làm hợp đồng chuyển nhượng nhưng chưa được xác nhận của công ty thì công ty bán công ty cho người bên thứ ba. Nay người mua và bên công ty yêu cầu bạn mình ký các phiếu thu với mức cổ phần đã tăng vốn. Bạn mình đang lo như vậy có sao không vì thực tế bạn mình bán thấp hơn số vốn tăng theo điều lệ (bên công ty yêu cầu bạn mình ký vào phiếu thu của cty là đã đã đóng số tiền tăng vốn. Như vậy, sau này có ổn không, và ban mình có phải tính thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng cổ phần?

   
  309 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579751   27/01/2022

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1915)
  Số điểm: 12625
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 244 lần


  Chuyển nhượng cổ phần trong khi công ty tăng vốn điều lệ

  Về vấn đề của bạn, theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn của bạn (người A) đã góp vốn vào công ty bằng quyền sử dụng đất, có nghĩa là người A đã trở thành cổ đông của công ty. Việc công ty cổ phần tăng vốn điều lệ thì có thể thực hiện thông qua việc chào bán thêm cổ phần hoặc chuyển đổi cổ tức thành cổ phần cho người A. Vì vậy, trước tiên cần xác định công ty của người A tăng vốn bằng hình thức nào. Dựa theo thông tin câu hỏi thì mình hiểu là công ty cổ phần đang thực hiện hình thức Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Điều 124 Luật Doanh nghiệp 2020.

  Lúc này, cổ đông của công ty có quyền đăng mua cổ phần mà công ty chào bán thêm hoặc không chứ không có quy định nào bắt buộc người A phải mua. Mặt khác, do không rõ công ty đã thành lập bao lâu, nếu trong vòng 3 năm thì việc chuyển nhượng cổ phần cho người khác ngoài công ty phải có được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Khi chưa có chấp thuận thì giao dịch nào không hợp lệ. Còn nếu công ty đã thành lập ngoài 3 năm thì việc chuyển nhượng cổ phần trong trường hợp thông thường chỉ là lập hợp đồng chuyển nhượng, xong rồi thông báo cho công ty để ghi nhận vào sổ cổ đông (trường hợp không liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài) chứ không cần công ty phải đồng ý chuyển nhượng.

  Đối với thông tin bạn nêu là "cty bán cty cho người bên thứ ba" thì mình không rõ nội dung này là gì? Đối với công ty cổ phần thì về bản chất là chuyển nhượng cổ phần của cổ đông cho chủ thể khác chứ không có khái niệm bán công ty. Người A, với tư cách là cổ đông vẫn có quyền định đoạt số cổ phần mà mình sở hữu. Nếu người A chưa mua thêm cổ phần thì việc chuyển nhượng cho người khác sẽ căn cứ theo số cổ phần hiện sở hữu, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có cổ phần chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

   
  Báo quản trị |