Chuyển người lao động làm việc khác

Chủ đề   RSS   
 • #592943 28/10/2022

  Chuyển người lao động làm việc khác

  Công ty có được điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động không?

  Về vấn đề điều chuyển người lao động làm công việc khác so vói hợp đồng lao động được tại Điều 29 Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau:

  "Điều 29. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

  1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh thì người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm; trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm thì chỉ được thực hiện khi người lao động đồng ý bằng văn bản.

  Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy lao động những trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

  2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động.

  [...]".

  Như vậy, người sử dụng lao động được phép chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động khi:

  - Gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa,

  - Khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước;

  - Do nhu cầu sản xuất, kịnh doanh.

  Tuy nhiên thời gian điều chuyển người lao động công việc khác không được quá 60 ngày làm việc trong 01 năm. Trường hợp điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm thì chỉ được thực hiện khi người lao động đồng ý bằng văn bản.

  Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy lao động những trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

   
  133 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phamthibichhopulaw@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592960   29/10/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (382)
  Số điểm: 3128
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Chuyển người lao động làm việc khác

  Cám ơn thông tin chia sẻ của bạn. Ngoài ra, mình bổ sung thêm trường hợp công ty muốn người lao động làm việc luôn tại vị trí mới thì cần phải có sự đồng ý của người lao động và hai bên thỏa thuận bằng cách: 

  - Giao kết thêm phụ lục hợp đồng lao động, trong đó có quy định về việc chuyển công việc mới khác so với công việc ban đầu.

  - Giao kết hợp đồng lao động mới giữa công ty và người lao động. Trong trường hợp này thì giữa công ty và người lao động có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động ban đầu và sau đó ký hợp đồng lao động mới.

  Trường hợp sau khi hết thời hạn điều chuyển, công ty muốn người lao động làm việc luôn tại vị trí mới mà người lao động vẫn muốn tiếp tục làm công việc cũ thì hai bên tiếp tục thực hiện hợp đồng như đã giao kết ban đầu. Công ty không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trong trường hợp này. Tuy nhiên, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu doanh nghiệp không bố trí công việc, địa điểm làm việc hoặc điều kiện làm việc như đúng thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

   
   
  Báo quản trị |  
 • #593465   31/10/2022

  sun_shineeeee
  sun_shineeeee

  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 730
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 23 lần


  Chuyển người lao động làm việc khác

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu chuyển người lao động làm việc việc khác, thì có các cách:

  - Sử dụng quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác (như bài viết của bạn đã đề cập)

  - Hoặc thỏa thuận ký phụ lục hợp đồng thay đổi công việc hoặc ký hợp đồng lao động mới với công việc mới.

   
  Báo quản trị |  
 • #595014   30/11/2022

  sun_shineeeee
  sun_shineeeee

  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 730
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 23 lần


  Chuyển người lao động làm việc khác

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Mình xin bổ sung thêm quy định tại Khoản 4 Điều 29 Bộ luật Lao động 2019 về trường hợp người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm. Cụ thể, trường hợp người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm mà phải ngừng việc thì doanh nghiệp phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động 2019

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn sun_shineeeee vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)
 • #596335   30/12/2022

  sun_shineeeee
  sun_shineeeee

  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 730
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 23 lần


  Chuyển người lao động làm việc khác

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả. Mình xin bổ sung quy định của pháp luật về trường hợp doanh nghiệp đề xuất người lao động tạm thời làm việc việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày cộng dồn trong 01 năm mà người lao động không đồng ý. Cụ thể như sau:

  Theo khoản 4 Điều 29 Bộ luật Lao động 2019, trường hợp người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động 2019. 

   
  Báo quản trị |