Chuyển mục đích từ đất lúa sang đất nuôi trồng thủy sản có phải nộp tiền chuyển mục đích không?

Chủ đề   RSS   
 • #605114 30/08/2023

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1267)
  Số điểm: 9436
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 185 lần


  Chuyển mục đích từ đất lúa sang đất nuôi trồng thủy sản có phải nộp tiền chuyển mục đích không?

  Hộ gia đình chuyển mục đích từ đất lúa sang đất nuôi trồng thủy sản đã được UBND huyện ban hành quyết định cho chuyển mục đích, cho hỏi trường hợp này hộ gia đình có phải nộp tiền chuyển mục đích không?

  Chuyển mục đích từ đất lúa sang đất nuôi trồng thủy sản có nộp tiền sử dụng đất không?

  Thông thường khi chuyển mục đích sử dụng đất sẽ có hai khoản tiền mà có thể phải nộp đó là tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Trước hết, chúng ta đi tìm hiểu quy định về nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân trước.

  Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất thì các trường hợp sau đây khi hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sẽ phải nộp tiền sử dụng đất:

  1.  Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  2. Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  3. Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

  - Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

  - Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  - Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  - Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  4. Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo mức tại trường hợp 1, 2, 3 nêu trên.

  Theo đó, khi hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích từ đất lúa sang đất nuôi trồng thủy sản không thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất.

  Chuyển mục đích từ đất lúa sang đất nuôi trồng thủy sản có nộp lệ phí trước bạ không?

  Căn cứ theo Khoản 16 Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về trường hợp miễn lệ phí trước bạ thì trong đó có nêu miễn lệ phí trước bạ đối với tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ trong một số trường hợp, trong đó có đề cập đến:

  - Trường hợp khi đăng ký lại quyền sử dụng đất do được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không thay đổi người có quyền sử dụng đất và không thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất.

  Theo quy định trên thì trường hợp chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản mà không thay đổi người sử dụng đất, không nộp tiền sử dụng đất thì sẽ được miễn lệ phí trước bạ. 

  Hi vọng thông tin trên hữu ích đối với bạn!

   

   

   
  127 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận