Chuyển mục đích trong nội bộ đất lâm nghiệp theo Luật đất đai năm 2013

Chủ đề   RSS   
 • #542978 01/04/2020

  Chuyển mục đích trong nội bộ đất lâm nghiệp theo Luật đất đai năm 2013

  Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai:

  "1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

  ...

  c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;"

  Theo quy định nêu trên thì việc chuyển đổi trong nội bộ đất lâm nghiệp, rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (chuyển rừng phòng hộ sang rừng sản xuất, rừng phòng hộ sang rừng đặc dụng,...) có phải xin phép cơ quan có thẩm quyền không ạ?

  Lần đầu tiên biết đến chuyên mục này, xin nhờ các cao nhân chỉ giáo, em xin chân thành cảm ơn ạ!

   
  1128 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tonny_jj vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/04/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận