Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trái phép

Chủ đề   RSS   
 • #514367 26/02/2019

  hoangleminh111
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (131)
  Số điểm: 3268
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trái phép

  Hành vi nào gọi là chuyển mục đích đất nông nghiệp trái phép? Bơm cát vào toàn bộ đất nông nghiệp có gọi là chuyển mục đích sử dụng đất trái phép không?

   
  1431 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #514380   26/02/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1566)
  Số điểm: 10524
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 222 lần


  - Về hành vi nào được xem là chuyển mục đích sử dụng đất trái phép: Hiện nay không có quy định hành vi nào là hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, nhưng có thể hiểu các hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép là các hành vi chuyển mục đích sử dụng đất không xin phép cơ quan có thẩm quyền đối với các trường hợp theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai 2013:
   
  "Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất
   
  1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
   
  a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
   
  b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
   
  c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
   
  d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
   
  đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
   
  e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
   
  g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp."
   
  Như vậy, nếu thuộc các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan có thẩm quyền mà không tiến hành xin phép và tự ý chuyển đổi thì được xem là chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.
   
  - Về hành vi bơm cát vào toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thì có được xem là chuyển mục đích sử dụng đất trái phép: Về vấn đề này, phải xác định việc bơm cá vào đất nông nghiệp làm mục đích gì, có làm thay đổi tính chất của việc sử dụng đất không? Nếu không có những thay đổi nhất định về tính chất thì không thể xác định đó là chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.
   
  Vì chị cũng chưa nói rõ nên chưa xác định được mục đích của việc bơm cát nên chưa thể có kết luận là có trái phép hay không. Ví dụ, đất là nông nghiệp nhưng chị lại đổ cát và xây dựng nhà trên đó thì được coi là trái phép bởi việc làm này phải xin phép các cơ quan có thẩm quyền. Nếu chỉ đổ cát để làm mặt bằng hay phục vụ trồng trọt thì không được xem là trái phép.
   
  Báo quản trị |