Chuyển mục đích sử dụng đất có cần phải đăng ký biến động đất đai không?

Chủ đề   RSS   
 • #563978 30/11/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Chuyển mục đích sử dụng đất có cần phải đăng ký biến động đất đai không?

  Tôi thấy các quy định hiện hành chỉ nói đăng ký biến động đất đai (ĐKBĐĐĐ) đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất khi "không phải xin phép" (Điều 12 TT số 33/2017/TT-BTNNMT). Vậy còn đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng mà cần " phải được phép" quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 thì có thuộc trường hợp phải ĐKBĐĐĐ không?

   
  1031 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #564026   30/11/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1340)
  Số điểm: 11237
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 205 lần


  Vấn đề anh trao đổi vui lòng tham khảo: 

  Căn cứ Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định:

  "4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

  a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

  b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

  c) Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;

  d) Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;

  đ) Chuyển mục đích sử dụng đất;

  e) Có thay đổi thời hạn sử dụng đất;

  g) Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

  h) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;

  i) Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;

  k) Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật;

  l) Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;

  m) Có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất."

  Theo đó, đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng mà cần "phải được phép" quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 anh phải tiến hành đăng ký biến động với cơ quan có thẩm quyền đó ạ. Khi anh làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất đã thực hiện luôn việc đăng ký biến động. 

   
  Báo quản trị |