Chuyển mục đích đất rừng sang đất khác

Chủ đề   RSS   
 • #584780 31/05/2022

  maingoccam96

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/05/2022
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chuyển mục đích đất rừng sang đất khác

  Mình cần những quy định của nhà nước về cấm chuyển mục đích đất rừng sang đất khác 

   

   
  318 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584797   31/05/2022

  nhmylinh97
  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (723)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Chuyển mục đích đất rừng sang đất khác

  Theo Điều 10 Luật Đất đai 2013 thì Đất rừng sản xuất, Đất rừng phòng hộ, Đất rừng đặc dụng thuộc Nhóm đất nông nghiệp 

  Và theo Điều 57 Luật Đất đai 2013:

  "Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

  1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

  a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

  b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

  c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

  d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

  đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

  e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

  g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.”

  Như vậy, không có quy định cấm chuyển mục đích đất rừng, nhưng đây là trường hợp phải xin phép. Nghĩa là có trường hợp sẽ được cho phép, và có trường hợp sẽ không được cho phép. Ở mỗi địa phương sẽ có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất riêng. Nếu việc xin chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương thì mới được chấp nhận, và ngược lại, nếu không phù hợp thì sẽ không được chuyển mục đích.

  Cụ thể thủ tục xin phép chuyển mục đích anh xem tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. 

  Bên cạnh đó, Luật Đất đai 2013 cũng quy định: 

  "Điều 58. Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

  1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây:

  a) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;

  b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng."

   

   
  Báo quản trị |