Chuyển lợi nhuận trong việc đầu tư ra nước ngoài theo Luật đầu tư 2014

Chủ đề   RSS   
 • #382454 09/05/2015

  Chuyển lợi nhuận trong việc đầu tư ra nước ngoài theo Luật đầu tư 2014

  Anh, em cho mình hỏi Luật đầu tư 2014 quy định về vấn đề này như thế nào?

  Giả sử, A là nhà đầu tư Việt Nam, làm thủ tục đầu tư ra nước ngoài (tại nước X), sau 1 thời gian hoạt động, dự án này đem lại lợi nhuận cho A, A tiếp tục đầu tư sang nước Y, như vậy có bắt buộc A phải chuyển lợi nhuận về nước, rồi mới chuyển vốn sang nước Y không? Hay là A có thể dùng lợi nhuận có được của dự án đầu tư ở nước X để chuyển thành vốn đầu tư cho dự án mới ở nước Y? (Điều 65, 66 Luật đầu tư 2014) 

   
  2410 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận