Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong khu quy hoạch có được hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #499443 12/08/2018

  Dkhanh69

  Sơ sinh

  Hậu Giang, Việt Nam
  Tham gia:12/08/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong khu quy hoạch có được hay không?

  Chuyện là nhà mình có mảnh đất có mục đích sử dụng đất là LNK ,đăng ký năm 1999. Đến năm 2003 thì nhà nước có thông báo quy hoạch đất ,nhưng năm 2018 nay mới có thông báo và bản quy hoạch chính thức,mảnh đất nhà mình có sử dụng để ở và làm nơi buôn bán sửa chửa cơ khí, mình nghe là nếu đất không đăng ký đúng thì sẽ không được bồi thường về tài sản trên đất và bồi thường về nghề nghiệp chính trong gia đình,thế có đúng không ạ? Và mình muốn đăng ký đất đó để ở và kinh doanh thì có được không? Đất của mình cắt ngang lộ giới, và mình cũng có giấy phép lao động. Mong được giải đáp!

   
  2395 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #500319   23/08/2018

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2125)
  Số điểm: 12080
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1511 lần
  Lawyer

  Theo thông tin bạn cunng cấp thì mảnh đất gia đình bạn có mục đích sử dụng đất là LNK, tuy nhiên gia đình bạn lại sử dụng làm đất ở và làm nơi buôn bán sửa chữa cơ khí. Như vậy gia đình bạn đã sử dụng đất sai mục đích. Điều 82 Luật đất đai 2013 quy định về các trường hợp thu hồi đất không được bồi thường về đất như sau:

  Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất

  Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

  1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;

  2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;

  3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

  4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này

  Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

  1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

  a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

  b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

  c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

  …”

  Do vậy, trong trường hợp của bạn, gia đình bạn sẽ không được Nhà nước bồi thường.

  - Theo Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

  “Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật”.

  Theo quy định trên, đất trong quy hoạch vẫn có thể chuyển mục đích sử dụng đất nếu thuộc trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật, (bao gồm các quyền quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật dất đai 2013 như quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất,…).

  Theo thông tin bạn cung cấp, mảnh đất của gia đìng bạn có mục đích sử dụng đất là LNK, đăng ký năm 1999, đến năm 2003 thì nhà nước có thông báo quy hoạch đất, nhưng năm 2018 nay mới có thông báo và bản quy hoạch chính thức, mảnh đất nhà bạn có sử dụng để ở và làm nơi buôn bán sửa chửa cơ khí. Do vậy, gia đình bạn vẫn có thể chuyển mục đích sử dụng đất, từ đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) sang đất phi nông nghiệp (đất ở và đất làm nơi buôn bán, sửa chữa cơ khí).

  Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

  1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

  d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

  đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

  e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

  …”

  Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất, theo Điều 52 và điểm d, điểm e khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ để cho phép người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hoặc chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở, được quy định như sau: Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất của người yêu cầu thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất.

  Như vậy, căn cứ theo quy định của Luật Đất Đai 2013 thì việc quyền sử dụng đất nằm trong quy hoạch nếu chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất vẫn được thực hiện quyền của người sử dụng đất bao gồm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Và bạn có thể chuyển đổi đất đó thành đất ở và kinh doanh.

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.