Chuyển đổi giấy phép đầu tư?

Chủ đề   RSS   
 • #561377 29/10/2020

  LSVINA

  Sơ sinh


  Tham gia:29/10/2019
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Chuyển đổi giấy phép đầu tư?

  E chào Luật Sư,

  Luật Sư cho E hỏi 1 vấn đề về giấy phép đầu tư ạ. Tình hình là đến đầu năm 2022 là Công ty hết hạn giấy phép đầu tư (25 năm). và Cty đã thuê đất ở nơi khác để xây dựng nhà máy mới. Vậy Luật Sư cho E hỏi là trong TH như vậy khi Cty nên đóng cửa công ty cũ và đăng ký MST cho công ty mới hay là vẫn giữ nguyên sổ sách của cty cũ chuyển sang cty mới ạ?

   
  808 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LSVINA vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/10/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #561735   31/10/2020

  HNP1997
  HNP1997
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 4635
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 194 lần


  Theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật đầu tư 2014 có quy định hồ sơ để thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư :
   
  "2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:
   
  a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
   
  b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
   
  c) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
   
  d) Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 33 của Luật này liên quan đến các nội dung điều chỉnh".
   
  Bên cạnh đấy, tại Điều 63 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định cụ thể về các bước để thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh tại giấy chứng nhận đầu tư như sau:
   
  "Điều 63. Thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh tại giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh)
   
  1. Doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định sau:
   
  a) Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
   
  b) Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
   
  c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh và ghi lại các nội dung đăng ký doanh nghiệp khác không điều chỉnh, đang có hiệu lực theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
   
  d) Nội dung đăng ký kinh doanh quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hết hiệu lực kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; nội dung dự án đầu tư tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) tiếp tục có hiệu lực;
   
  đ) Trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thuộc trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 46 Nghị định này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 3 Điều 46 Nghị định này trước khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
   
  e) Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản này, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
   
  2. Trường hợp điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký kinh doanh và nội dung dự án đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp điều chỉnh nội dung dự án đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tương ứng tại Điều 62 Nghị định này.
   
  3. Trường hợp điều chỉnh nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tương ứng tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này".
   
  Trong trường hợp này bạn có thể làm thủ tục để xin gia hạn giấy phép đầu tư bạn nhé.
   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #561937   31/10/2020

  tuanhh18
  tuanhh18
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2020
  Tổng số bài viết (151)
  Số điểm: 815
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Theo quy định pháp luật thì khi nhà đầu tư có sự thay đổi một hoặc một số nội dung sau đây thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

  + Thông tin của nhà đầu tư: Tên, địa chỉ, email, số điện thoai, website…;

  + Tên dự án đầu tư;

  + Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; Diện tích đất sử dụng cho dự án;

  + Mục tiêu, quy mô dự án;

  + Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động); tiến độ góp vốn và huy động vốn;

  + Thời hạn hoạt động của dự án;

  + Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động;

  Trong trường hợp nếu đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì công ty chỉ cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mà không cần đóng thực hiện đăng ký lại MST của công ty. 

   
  Báo quản trị |  
 • #561945   31/10/2020

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  Trường hợp doanh nghiệp bạn, giấy phép đầu tư hết hạn thì có thể gia hạn lại nhé. Không biết doanh nghiệp bạn đầu tư cụ thể loại hình nào. Nên bạn có thể tham khảo quy định về thẩm quyền dưới đây:

  - Bộ Xây dựng: Đối với công trình cấp đặc biệt.
   
  - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp cho Sở Xây dựng, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của các cơ quan này.
   
  - Ủy ban nhân dân cấp huyện: Đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý.
   
  Báo quản trị |