Chuyển đổi đất do nhà nước giao cho cho cộng đồng dân cư quản lý

Chủ đề   RSS   
 • #505321 22/10/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1996)
  Số điểm: 14399
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Chuyển đổi đất do nhà nước giao cho cho cộng đồng dân cư quản lý

  Theo quy định tại Điều 169 và Điều 179 Luật đất đai 2013 như sau:

  "Điều 179. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

  1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  ....b) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác;"


  Căn cứ quy định trên thì hộ gia đình cá nhân khi được nhà nước giao đất trong các trường hợp trên thì chỉ có quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác.

  "Điều 169. Nhận quyền sử dụng đất

  1. Người nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:

  ....c) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 và điểm e khoản 1 Điều 179 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 191 của Luật này;

  d) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận thừa kế quyền sử dụng đất;

  ...g) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;"


  Căn cứ quy định trên thì cộng đồng dân cư chỉ nhận quyền sử dụng đất trong 3 trường hợp: Nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhà nước giao đất.

  Do vậy, sẽ không có trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất đã được nhà nước giao từ hộ gia đình, cá nhân sang cho cộng đồng dân cư.

   

   

   
  1903 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận