Chứng từ đền bù tài sản

Chủ đề   RSS   
 • #3097 03/07/2008

  sanhqb

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:25/06/2008
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chứng từ đền bù tài sản

  Xin Luật sư tư vấn trường hợp sau đây:

  Công ty A đang thực hiện dự án đầu tư xây dựng dự án thủy điện. Công ty B là đơn vị khai thác gổ có con đường nằm trong khu vực bị ngập của lòng hồ của DA.

  Như trình bày của Công ty B thì kinh phí mở đường khai thác do cấp trên của Công ty B cấp theo hạn mức từng năm và Công ty B đã tính vào giá thành khai thác.

  Khi kê khai tài sản để đền bù thì con đường này không có trong danh mục tài sản của Công ty B. Sự thực thì nếu không có DA thủy điện này Công ty B vẫn sử dụng con đường này để khai thác.

  Vì vậy khi DA được thực hiện thì Công ty B phải mở con đường khác và Công ty B buộc Công ty A phải chịu chi phí mở con đường mới (4tỷ). Vậy xin hỏi: Công ty A, Công ty B cần phải có những thủ tục, giấy tờ gì để khoản đền bù này được Cơ quan Thuế chấp nhận là chi phí hợp lý của Công ty A?

  Xin cảm ơn Luật sư!

   
  12814 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #3098   05/07/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Chi phí đền bù

  Chào bạn;

  Xin trao đổi với bạn một số ý tham khảo sau:

  - Tại điểm 2(a), Điều 5 chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình như sau: "a) Chi phí về đất sử dụng:

  là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ (nếu có)

  (không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất). Trường hợp doanh nghiệp trả tiền thuê đất hàng năm hoặc định kỳ thì các chi phí này được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong (các) kỳ, không hạch toán vào nguyên giá tài sản cố định".

  - Về phân bổ chi phí đền bù giải phóng mặt bằng:

  Từ năm 2004, thực hiện quy định của Luật đất đai (2003), Nhà nước có chủ trương hỗ trợ cho các DN thuộc diện phải di dời theo quy hoạch sử dụng đất của địa phương, tối đa không quá 30% chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng để DN đến địa điểm kinh doanh mới hoặc mở rộng mặt bằng kinh doanh.

  Số còn lại, DN tự chịu trách nhiệm chi trả và được hạch toán vào chi phí SX kinh doanh theo phương thức trích khấu hao TSCĐ vô hình (đối với tiền sử dụng đất phải nộp nếu được giao đất có nộp tiền, chi phí đền bù, giải toả, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ...) hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh (nếu DN thuê đất).

   

  Trong trường hợp chính quyền địa phương trợ giúp DN về đất đai qua việc thực hiện giải toả, thu xếp mặt bằng và yêu cầu DN đóng 70% thì số tiền đó được coi như DN đã thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng và được phân bổ dần vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế tương tự như trường hợp đã nêu trên.

  -  Theo điểm 7 điều 4 Luật kế toán qui định: “Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán”.

  Và điều 19 Luật kế toán qui định về lập chứng từ kế toán như sau:

  “1. Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

  2. Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung qui định trên mẫu. Trong trường hợp chứng từ kế toán chưa có qui định mẫu thì đơn vị kế toán được tự lập chứng từ kế toán nhưng phải có đầy đủ các nội dung qui định tại Điều 17 của Luật này”.

  Căn cứ các qui định trên thì công ty có chi đền bù giải tỏa, hỗ trợ di dời … để có được quyền sử dụng đất cho dự án đầu tư xây dựng do công ty là chủ dự án, nếu chứng từ chi tiền có đầy đủ các nội dung theo qui định tại Điều 17 Luật kế toán, phù hợp với hợp đồng thỏa thuận bồi thường giữa công ty và người nhận đền bù theo qui định của pháp luật, công ty có bảng kê ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận có xác nhận của chính quyền địa phương thì khoản chi phí nêu trên được coi là có chứng từ hợp pháp, được tính vào chi phí hợp lý và chi phí này được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh.

  Bạn có thể tham khảo thêm tại địa chỉ:

  http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=106&ItemID=5809

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau: