Chứng chỉ hành nghề xây dựng của người nước ngoài để dùng được ở Việt Nam thì làm sao?

Chủ đề   RSS   
 • #606915 17/11/2023

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (822)
  Số điểm: 5515
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Chứng chỉ hành nghề xây dựng của người nước ngoài để dùng được ở Việt Nam thì làm sao?

  Người nước ngoài qua Việt Nam làm việc, hành nghề xây dựng, họ đã được cơ quan nhà nước nước ngoài cấp chứng chỉ, giấy phép năng lực hành nghề hoạt động xây dựng rồi thì nay qua Việt Nam họ muốn sử dụng chứng chỉ này thì phải làm gì?

  1. Chứng chỉ hành nghề xây dựng của người nước ngoài để dùng được ở Việt Nam thì làm sao?

  Theo quy định tại Điều 62 Nghị định 15/2021/NĐ-CP có quy định về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

  "Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ hành nghề) được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 53 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

  Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có giấy phép năng lực hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 06 tháng hoặc ở nước ngoài nhưng thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng tại Việt Nam thì giấy phép năng lực hành nghề phải được hợp pháp hóa lãnh sự để được công nhận hành nghề. Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 64 Nghị định này."

  Theo đó thì cá nhân người nước ngoài đã có giấy phép năng lực hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 06 tháng hoặc ở nước ngoài nhưng thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng tại Việt Nam thì giấy phép năng lực hành nghề phải được hợp pháp hóa lãnh sự để được công nhận hành nghề.

  Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

  Như vậy, người nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (có giấy phép năng lực hành nghề) do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp thì muốn hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam thì tùy từng trường hợp mà phải hợp pháp hóa lãnh sự giấy phép năng lực hành nghề hoặc phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền.

  chung-chi-hanh-nghe-xay-dung-nguoi-nuoc-ngoai

  2. Hồ sơ chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho người nước ngoài thế nào?

  Căn cứ theo khoản 4 Điều 76 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm c khoản 23 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP có quy định:

  Cá nhân người nước ngoài thực hiện chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 66, Điều 67 của Nghị định này. Hồ sơ chuyển đổi chứng chỉ hành nghề gồm:

  + Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 03 Phụ lục IV Nghị định này;

  + 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

  + Bản sao văn bằng được đào tạo, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

  + Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định.

  Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong thời hạn 25 ngày.

   
  233 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận