Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh có còn hiệu lực khi nghỉ hưu 8 năm?

Chủ đề   RSS   
 • #599934 03/03/2023

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1888)
  Số điểm: 13253
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh có còn hiệu lực khi nghỉ hưu 8 năm?

  Tại Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009:

  "Điều 29. Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề

  1. Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

  ...

  c) Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục;

  ...

  đ) Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp;"

  Theo đó, trường hợp đã nghỉ hưu mà không thực hiện hành nghề hoặc có hành nghề mà không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề. Về thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề tham khảo tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 35/2013/TT-BYT quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành:

  "Điều 4. Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề

  1. Khi phát hiện một trong các trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh, thủ tục thu hồi được thực hiện như sau:

  a) Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 26 Luật khám bệnh, chữa bệnh ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 của Thông tư này;

  b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề theo dấu tiếp nhận của bưu điện, người hành nghề phải nộp bản gốc chứng chỉ hành nghề cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ra quyết định thu hồi.

  Trường hợp cơ quan ra quyết định thu hồi không phải là cơ quan đã cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề đó thì phải có văn bản thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề đó.

  c) Cơ quan ra quyết định thu hồi đăng tải thông tin về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đó."

  Theo đó, nếu như vẫn đang hành nghề mà không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp thì thực hiện cập nhật theo Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành được nộp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định 109/2016/NĐ-CP. Trường hợp mà không thực hiện hành nghề thì cũng được nộp hồ sơ cấp lại theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

   
  25 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận