Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Chủ đề   RSS   
 • #603172 09/06/2023

  Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

   Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009. Chứng chỉ hành nghề được cấp một lần và có giá trị trong phạm vi cả nước

  Điều kiện nào để được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

  Căn cứ theo Điều 18 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 có quy định về điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

  1. Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

  a) Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;

  b) Giấy chứng nhận là lương y;

  c) Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

  2. Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

  3. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

  4. Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

  Như vậy, bác sĩ nếu muốn được cấp chứng chỉ hành nghề cần đáp ứng được các điều kiện trên.

  Cấm hành nghề khám chữa bệnh?

  Trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 chưa có quy định cụ thể về việc cấm hành nghề khám chữa bệnh. Tuy nhiên, Luật này có quy định về việc thu hồi giấy chứng chỉ hành nghề tại Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 như sau:

  Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề

  1. Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

  a) Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;

  b) Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật;

  c) Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục;

  d) Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh;

  đ) Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp;

  e) Người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề;

  g) Người hành nghề thuộc một trong các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 18 của Luật này.

  2. Khi phát hiện một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 26 của Luật này.

  3. Trong trường hợp phát hiện người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật mà không thuộc quy định tại điểm d khoản 1 Điều này thì tùy theo tính chất, mức độ sai sót, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề theo quy định của pháp luật.

  4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề; thủ tục, thời gian đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề.

  5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề; thủ tục, thời gian đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

  Như vậy theo pháp luật hiện hành, bác sĩ sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề nếu thuộc các trường hợp trên và không được phép thực hiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

  Ngoài ra, theo Điều 20 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 có quy định cụ thể về các hành vi bị cấm hành nghề khám chữa bệnh như sau:

  Như vậy, sắp tới đây từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 nếu bác sĩ vi phạm các quy định như trên thì sẽ bị trực tiếp cấm hành nghề khám chữa bệnh.

   
  156 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận