Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu có thời hạn không?

Chủ đề   RSS   
 • #586368 28/06/2022

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (159)
  Số điểm: 4425
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 48 lần


  Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu có thời hạn không?

  Quy định về thời hạn của Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu như thế nào? 

   
  70 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586642   29/06/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1629)
  Số điểm: 11169
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 233 lần


  Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu có thời hạn không?

  1. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

  Tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng thì đối tượng phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu goomnf:

  - Cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu, trừ các nhà thầu;

  - Cá nhân khác có nhu cầu.

  Và việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu thực hiện theo Thông tư 10/2010/TT-BKH quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Tuy nhiên, các quy định về cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu hiện đã hết hiệu lực thi hành.

  2. Thời hạn của chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu:

  Tại Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành (đang có hiệu lực thi hành thì không còn quy định về chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu mà quy định chung về chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản. Việc đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu theo các hình thức:

  - Đào tạo đấu thầu cơ bản áp dụng cho các cá nhân tham gia vào hoạt động lựa chọn nhà thầu và các cá nhân khác có nhu cầu. Kết thúc mỗi khóa đào tạo, học viên đáp ứng yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản. Cá nhân thuộc nhà thầu không bắt buộc phải có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản.

  - Bồi dưỡng về đấu thầu áp dụng cho các cá nhân có nhu cầu, bao gồm bồi dưỡng theo chuyên đề, bồi dưỡng cập nhật, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về đấu thầu để phục vụ công việc, phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và các hình thức bồi dưỡng khác về đấu thầu.

  Tại Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT không quy định về thời hạn của chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thấu và tại Thông tư 10/2010/TT-BKH quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành cũng không quy định về thời hạn của chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

  Đồng thời tại Điều 22 Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT có nêu:

  "Điều 22. Hướng dẫn thi hành

  1. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu do các cơ sở đào tạo đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cấp theo quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu vẫn có giá trị sử dụng và tương đương với chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản theo quy định tại Thông tư này."

  Như vậy căn cứ vào quy định trên và quy định nêu trên hiện pháp luật không có quy định về thời hạn của chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

   
  Báo quản trị |  
 • #586659   29/06/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (212)
  Số điểm: 1810
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 44 lần


  Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu có thời hạn không?

  Theo Khoản 1 Điều 22 Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu do các cơ sở đào tạo đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cấp theo quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu vẫn có giá trị sử dụng và tương đương với chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản theo quy định tại Thông tư này.

  Theo đó, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu không có thời hạn.

   
  Báo quản trị |