Chưa đăng ký kết hôn thì có đăng ký khai sinh cho con được không?

Chủ đề   RSS   
 • #526899 30/08/2019

  Chưa đăng ký kết hôn thì có đăng ký khai sinh cho con được không?

  Được khai sinh là quyền của trẻ em, việc bạn và người yêu bạn chưa đăng ký kết hôn không ảnh hưởng gì đến việc cháu bé có được đăng ký khai sinh hay không. Vấn đề rắc rối ở đây là khi khai sinh, các bạn không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kết hôn nên cán bộ hộ tịch không thể mặc định ghi thông tin của người yêu bạn vào mục thông tin của cha được. 
   
  Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau:
   
  "1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.
   
  2. Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.
   
  3. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này"
   
  Do vậy, nếu bạn muốn trên giấy khai sinh của cháu thể hiện đầy đủ cả thông tin của cha và mẹ thì người yêu bạn buộc phải làm thủ tục nhận cha - con. Cụ thể, Điều 25 Luật hộ tịch 2014 quy định:  
   
  "Điều 25. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
   
  1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.
   
  2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.
   
  Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc."
   
  Về chứng cứ chứng minh quan hệ cha - con, bạn có thể tham khảo quy định tại Điều 11 Thông tư 15/2015/TT-BTP:
   
  "1. Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.
   
  2. Trường hợp không có văn bản quy định tại khoản 1 Điều này thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng."
   
  1323 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận