Chưa có Sổ đỏ có xin Giấy phép xây dựng được không?

Chủ đề   RSS   
 • #602532 13/05/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2226)
  Số điểm: 77819
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chưa có Sổ đỏ có xin Giấy phép xây dựng được không?

  Người dân có thắc mắc trong việc nhà đất vấn đề cụ thể là muốn xin Giấy phép xây dựng, tuy nhiên chưa có Sổ đỏ thì có được không? Bài viết sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Trường hợp nào phải xin Giấy phép xây dựng?

  Căn cứ Điều 89 Luật xây dựng 2014 quy định về Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng bao gồm:

  (1) Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 89.

  (2) Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

  - Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

  - Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

  - Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

  - Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

  - Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

  - Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

  - Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công trình

  - Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

  - Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;

  - Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại các điểm b, d, đ và i khoản 2 có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.

  Như vậy, đối với những trường hợp khi xây dựng một trong các công trình quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014 thì không cần phải xin giấy phép xây dựng. 

  Do đó, nếu bạn xây dựng nhà ở  khu vực đô thị thì bạn cần phải thực hiện thủ tục xin Giấy phép xây dựng.

  Chưa có Sổ đỏ thì có thể xin cấp Giấy phép xây dựng không?

  Căn cứ Khoản 1 Điều 95 Luật xây dựng 2014 quy định:

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm:

  - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

  - Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

  - Bản vẽ thiết kế xây dựng;

  - Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

  Ngoài ra, tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định về các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng:

  Các loại giấy tờ đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận gồm:

  Các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013; Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP; ngày 15/5/2014 của Chính phủ; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013; và quy định tại khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; hoặc giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; và được cơ quan đăng ký đất đai xác nhận đủ điều kiện; để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Theo quy định trên, khi chưa có sổ đỏ thì người sử dụng đất vẫn có thể xin phép xây dựng nhà nếu có các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo khoản 5 Điều 3 Nghị định 53/2017/NĐ-CP nêu trên. 

  Hồ sơ để xin cấp Giấy phép xây dựng

  Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng bao gồm:

  (1) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

  (2) Bản sao quyết định giao đất của gia đình bạn vào năm 1990; biên lai nộp thuế đất (thuộc điểm g Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013);

  (3) Bản vẽ thiết kế xây dựng;

  (4) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

   
  9648 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (31/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận