Chủ tịch Hội nông dân xã là cán bộ hay công chức?

Chủ đề   RSS   
 • #565400 27/12/2020

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 196 lần


  Chủ tịch Hội nông dân xã là cán bộ hay công chức?

  Chức vụ, chức danh cán bộ công chức cấp xã được quy định tại Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP như sau: 

  "Điều 3. Chức vụ, chức danh

  1. Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây:

  a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;

  b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

  c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

  d) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  đ) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

  e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

  g) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);

  h) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

  2. Công chức cấp xã có các chức danh sau đây:

  a) Trưởng Công an;

  b) Chỉ huy trưởng Quân sự;

  c) Văn phòng – thống kê;

  d) Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã);

  đ) Tài chính – kế toán;

  e) Tư pháp – hộ tịch;

  g) Văn hóa – xã hội."

  Như vậy theo quy định trên, chủ tịch Hội Nông dân xã không thuộc đối tượng công chức mà là cán bộ. 

   
  2833 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận