Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động có quyền miễn nhiệm trọng tài viên không?

Chủ đề   RSS   
 • #588728 30/07/2022

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (791)
  Số điểm: 5348
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động có quyền miễn nhiệm trọng tài viên không?

  Trọng tài viên lao động miễn nhiệm khi có đơn xin, không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 năm liền… Vậy ai có thẩm quyền miễn nhiệm trọng tài viên lao động? Người có thẩm quyền bổ nhiệm hay Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động?

  Điều 99 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định về bổ nhiệm trọng tài viên lao động như sau:

  "1. Căn cứ số lượng trọng tài viên lao động của Hội đồng trọng tài lao động quy định tại khoản 2 Điều 185 của Bộ luật Lao động và tiêu chuẩn, điều kiện trọng tài viên lao động quy định tại Điều 98 Nghị định này, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh lập hồ sơ đề cử người tham gia làm trọng tài viên lao động gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề cử người tham gia làm trọng tài viên lao động của Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, thẩm định, đồng thời đề cử người tham gia làm trọng tài viên lao động để tổng hợp chung, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm trọng tài viên lao động.

  …"

  Khoản 2 Điều 100 Nghị định 145 cũng có quy định về trình tự, thủ tục miễn nhiệm trọng tài viên lao động như sau:

  "2. Trình tự, thủ tục miễn nhiệm trọng tài viên lao động

  a) Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin thôi làm trọng tài viên lao động của trọng tài viên lao động, Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động có văn bản báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi với cơ quan đề cử và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm trọng tài viên lao động;

  b) Đối với các trường hợp quy định tại điểm b, c, d, và đ khoản 1 Điều này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ văn bản báo cáo của Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động để rà soát, trao đổi với cơ quan đề cử và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm trọng tài viên lao động;

  c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm trọng tài viên lao động.

  …”

  Như vậy, theo các quy định nêu trên thì người có thẩm quyền bổ nhiệm hay miễn nhiệm trọng tài viên lao động chỉ một người là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cho nên thẩm quyền miễn nhiệm trọng tài viên lao động là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chứ không phải Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động.

   
  130 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn katkumhat vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588767   30/07/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (382)
  Số điểm: 3128
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động có quyền miễn nhiệm trọng tài viên không?

  Cám ơn thông tin hữu ích từ bài viết của bạn. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm trọng tài viên lao động, Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động không thuộc các đối tượng như trên nên Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động không có thẩm quyền miễn nhiệm trọng tài viên lao động. 

   
  Báo quản trị |  
 • #588771   30/07/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1291)
  Số điểm: 9646
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 189 lần


  Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động có quyền miễn nhiệm trọng tài viên không?

  Cảm ơn bài viết hữu ích từ bạn. Như vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là người có thẩm quyền miễn nhiệm trọng tài viên lao động dựa trên cơ sở văn bản báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội chứ Chủ tịch Hội đồng trọng tài không có thẩm quyền miễn nhiễm trọng tài viên lao động.

   
  Báo quản trị |