Chủ tịch hội đồng thành viên DNNN được bổ nhiệm tối đa bao lâu?

Chủ đề   RSS   
 • #573199 30/06/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Chủ tịch hội đồng thành viên DNNN được bổ nhiệm tối đa bao lâu?

  Theo Luật Doanh nghiệp 2020:

   

  "Điều 91. Hội đồng thành viên

   

  1. Hội đồng thành viên nhân danh công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   

  2. Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác, số lượng không quá 07 người. Thành viên Hội đồng thành viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật.

   

  3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại. Một cá nhân được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên không quá 02 nhiệm kỳ tại một công ty, trừ trường hợp đã có trên 15 năm làm việc liên tục tại công ty đó trước khi được bổ nhiệm lần đầu."

   

  Theo đó, trong doanh nghiệp nhà nước thì Chủ tịch hội đồng thành viên được bổ nhiệm không quá 02 nhiệm kỳ tại một công ty, trừ trường hợp đã nêu trên.

   

   

   
  235 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578697   29/12/2021

  Chủ tịch hội đồng thành viên DNNN được bổ nhiệm tối đa bao lâu?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích từ bài viết của bạn. Mình nghĩ số nhiệm kỳ Chủ tịch hội đồng thành viên được bổ nhiệm tại một công ty sẽ có nhiều người quan tâm. Chúc bạn nhiều sức khỏe, nhiều thành công mới hơn nữa. Hy vọng có thể đọc được nhiều bài viết chia sẻ từ bạn. 

   
   
  Báo quản trị |