Chủ sở hữu tàu bay có được đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay trên môi trường điện tử không?

Chủ đề   RSS   
 • #607476 14/12/2023

  phanthanhthao0301

  Sơ sinh

  Vietnam --> Gia Lai
  Tham gia:10/11/2023
  Tổng số bài viết (38)
  Số điểm: 190
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chủ sở hữu tàu bay có được đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay trên môi trường điện tử không?

  Chủ sở hữu tàu bay có được quyền đề nghị đăng ký quốc tịch tàu bay hay không? Chủ sở hữu tàu bay có được đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay trên môi trường điện tử không?

  Chủ sở hữu tàu bay có được quyền đề nghị đăng ký quốc tịch tàu bay hay không?

  Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định 68/2015/NĐ-CP thì những đối tượng có quyền đề nghị đăng ký quốc tịch tàu bay, bao gồm:

  - Chủ sở hữu tàu bay;

  - Người thuê – mua tàu bay, người thuê tàu bay (sau đây gọi chung là người thuê tàu bay).

  Như vậy, Chủ sở hữu tàu bay được quyền đề nghị đăng ký quốc tịch tàu bay.

  Ngoài ra, Đăng ký quốc tịch tàu bay bao gồm đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, đăng ký tạm thời tàu bay mang quốc tịch Việt Nam.

  Chủ sở hữu tàu bay đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay có được gửi hồ sơ trên môi trường điện tử không?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 68/2015/NĐ-CP và điểm a khoản 17 Điều 1 Nghị định 64/2022/NĐ-CP thì Chủ sở hữu tàu bay đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay gửi hồ sơ trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin ghi trong hồ sơ.

  Như vậy, chủ sở hữu tàu bay đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay được gửi hồ sơ trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin ghi trong hồ sơ.

  Trong đó, Hồ sơ đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay Việt Nam bao gồm:

  - Tờ khai theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 68/2015/NĐ-CP

  - Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp từ bản chính hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính giấy tờ, tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký trong trường hợp người đề nghị là tổ chức, cá nhân Việt Nam.

  Trường hợp giấy tờ, tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp thì các giấy tờ, tài liệu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

  - Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao do chính cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã lập bản chính xác thực hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính giấy tờ hợp pháp chứng minh về sở hữu tàu bay; trường hợp chuyển quyền sở hữu tàu bay phải có thêm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của chủ sở hữu cũ.

  Tàu bay là gì?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 thì tàu bay là thiết bị được nâng giữ trong khí quyển nhờ tác động tương hỗ với không khí; bao gồm máy bay, trực thăng, tàu lượn, khí cầu và các thiết bị bay khác, trừ thiết bị được nâng giữ trong khí quyển nhờ tác động tương hỗ với không khí phản lại từ bề mặt trái đất.

  Tàu bay thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam và do tổ chức, cá nhân Việt Nam khai thác phải đăng ký mang quốc tịch Việt Nam, trong trường hợp là cá nhân thì cá nhân phải thường trú tại Việt Nam.

  Tóm lại, chủ sở hữu tàu bay đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay được gửi hồ sơ trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin ghi trong hồ sơ.

   
  36 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận