Chủ rừng có được hỗ trợ kinh phí đối phát triển rừng sản xuất khi bị thiệt hại do thiên tai không?

Chủ đề   RSS   
 • #604689 11/08/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (419)
  Số điểm: 3220
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 51 lần


  Chủ rừng có được hỗ trợ kinh phí đối phát triển rừng sản xuất khi bị thiệt hại do thiên tai không?

  Ngày nay, thiên tai diễn ra ngày càng nhiều, số lượng đất rừng bị thiệt hại cũng rất lớn. Do đó, Nhà nước ta đã ban hành những chính sách để hỗ trợ chủ rừng phát triển lâm sản. Vậy khi thiên tai xảy ra thì chủ rừng có được hỗ trợ kinh phí đối phát triển rừng sản xuất khi bị thiệt hại không?

  Chủ rừng bao gồm những đối tượng nào?

  Căn cứ Điều 8 Luật lâm nghiệp 2017 có quy định về chủ rừng như sau:

  - Ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ.

  - Tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 8 Luật lâm nghiệp 2017.

  - Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được giao rừng (sau đây gọi là đơn vị vũ trang).

  - Tổ chức khoa học và công nghệ, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp về lâm nghiệp.

  - Hộ gia đình, cá nhân trong nước.

  - Cộng đồng dân cư.

  - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất.

  Như vậy, chủ rừng sẽ bao gồm những đối tượng được nêu trên.

  Chủ rừng có được hỗ trợ kinh phí đối phát triển rừng sản xuất khi bị thiệt hại do thiên tai không?

  Căn cứ Điều 73 Luật lâm nghiệp 2017 có quy định quyền chung của chủ rừng như sau:

  - Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật.

  - Được hưởng lâm sản tăng thêm từ rừng do tự đầu tư vào rừng tự nhiên, rừng trồng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

  - Sử dụng rừng phù hợp với thời hạn giao rừng, cho thuê rừng và thời hạn giao đất, cho thuê đất trồng rừng theo quy định của Luật này và pháp luật về đất đai.

  - Được cung ứng dịch vụ môi trường rừng và hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng.

  - Được hướng dẫn về kỹ thuật và hỗ trợ khác theo quy định để bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học rừng; được hưởng lợi từ công trình hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng do Nhà nước đầu tư.

  - Được Nhà nước bồi thường giá trị rừng, tài sản do chủ rừng đầu tư, xây dựng hợp pháp tại thời điểm quyết định thu hồi rừng.

  - Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với chủ rừng phát triển rừng sản xuất khi bị thiệt hại do thiên tai.

  - Hợp tác, liên kết với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để bảo vệ và phát triển rừng.

  - Được bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp khác.

  Từ những quyền chung của chủ rừng nêu trên, có thể thấy pháp luật quy định rằng chủ rừng sẽ được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với chủ rừng phát triển rừng sản xuất khi bị thiệt hại do thiên tai.

  Nghĩa vụ chung của chủ rừng bao gồm những gì?

  Căn cứ Điều 74 Luật lâm nghiệp 2017 có quy định chủ rừng có có các nghĩa vụ như sau:

  - Quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững theo Quy chế quản lý rừng, quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  - Thực hiện quy định về theo dõi diễn biến rừng.

  - Trả lại rừng khi Nhà nước thu hồi rừng theo quy định của Luật này.

  - Bảo tồn đa dạng sinh học rừng, thực vật rừng, động vật rừng.

  - Phòng cháy và chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng.

  - Chấp hành sự quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  - Thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

  Như vậy, chủ rừng sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ nêu trên. Theo đó, có thể thấy điển hình nhất về nghĩa vụ của chủ rừng là phải quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững theo Quy chế quản lý rừng, quy định của Luật lâm nghiệp 2017 và những luật khác có liên quan.

  Từ những quy định trên, pháp luật đề cao quyền và nghĩa vụ của chủ rừng trong việc quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng. Do đó, các chủ rừng cần tuân thủ các quy định này để đảm bảo thực hiện đúng theo pháp luật

   
   
  139 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận