Chủ doanh nghiệp tư nhân từng phá sản có được làm giám đốc ngân hàng không?

Chủ đề   RSS   
 • #586175 27/06/2022

  minhtai99
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (199)
  Số điểm: 1715
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 38 lần


  Chủ doanh nghiệp tư nhân từng phá sản có được làm giám đốc ngân hàng không?

  Theo Khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 đươc bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 quy định về những người không được đảm nhiệm chức danh giám đốc ngân hàng như sau:

  1. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và chức danh tương đương của tổ chức tín dụng:

  a) Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này;

  b) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

  c) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;

  d) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;

  đ) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật này hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;

  e) Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) không được là thành viên Ban kiểm soát của cùng tổ chức tín dụng;

  g) Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên không được là Tổng giám đốc (Giám đốc) của cùng tổ chức tín dụng.

  h) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

  Theo quy định trên người từng là chủ doanh nghiệp tư nhân bị phá sản thì sẽ không đủ điều kiện để được làm giám đốc ngân hàng.

   

   

   
  39 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587913   21/07/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (133)
  Số điểm: 1025
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 10 lần


  Chủ doanh nghiệp tư nhân từng phá sản có được làm giám đốc ngân hàng không?

  Bài viết bạn dã chia sẻ rất hay và hữu ích. Theo mình nghiên cứu thì nếu chủ doanh nghiệp đó đã từng phá sản thì để được làm giám đốc một ngân hàng khác rất khó và không thỏa mãn điều kiện mà bạn đã nêu ở trên. Mong rằng sau này bạn sẽ chia sẻ thêm nhiều bài viết bổ ích nữa nhé. 

   
  Báo quản trị |  
 • #589171   31/07/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (188)
  Số điểm: 1630
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  Chủ doanh nghiệp tư nhân từng phá sản có được làm giám đốc ngân hàng không?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Theo mặt pháp luật những gì bạn chia sẻ thì chủ doanh nghiệp tư nhân từng phá sản thì sẽ không được làm giám đốc ngân hàng. Không cần xét về mặt pháp luật, xét theo lẻ sống đời thường thì cũng không ai dám để một người đã từng là quản lý điều hành một doanh nghiệp tư nhân mà DNTN đấy lại phá sản cả. Nó giống như chơi đùa với sự hên xui may rủi, hên thì người đấy quản lý tốt còn xui thì lại tiếp tục phá sản.

   
  Báo quản trị |