Chủ doanh nghiệp tư nhân có được cung cấp thông tin của khách hàng cho người khác không?

Chủ đề   RSS   
 • #591419 25/09/2022

  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Chủ doanh nghiệp tư nhân có được cung cấp thông tin của khách hàng cho người khác không?

  Tại Điều 38 Bộ luật dân sự 2015 quy định quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình như sau:

  1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

  2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.

  3. Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.

  Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật quy định.

  4. Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của nhau mà mình đã biết được trong quá trình xác lập, thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  Như vậy, theo quy định trên việc chủ doanh nghiệp tư nhân cung cấp thông tin của khách hàng (thông tin của khách hàng không công khai) thì được coi là tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của khách hàng. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể cung cấp những thông tin đó nếu như giữa cả 2 bên có sự thỏa thuận.

   
  217 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592048   30/09/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (418)
  Số điểm: 3689
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Chủ doanh nghiệp tư nhân có được cung cấp thông tin của khách hàng cho người khác không?

  Cám ơn thông tin hữu ích chia sẻ từ bài viết của tác giả. Không chỉ doanh nghiệp tư nhân mà đối với các loại hình doanh nghiệp khác đều không được cung cấp thông tin khách, thông tin khách hàng cần phải được bảo mật trừ khi hai bên có thỏa thuận khác.

   
  Báo quản trị |