Chủ doanh nghiệp tư nhân bị đi tù thì doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động?

Chủ đề   RSS   
 • #595788 26/12/2022

  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Chủ doanh nghiệp tư nhân bị đi tù thì doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động?

  Tại Điều 193 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thực hiện quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

  1. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

  2. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người thừa kế hoặc một trong những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ doanh nghiệp tư nhân theo thỏa thuận giữa những người thừa kế. Trường hợp những người thừa kế không thỏa thuận được thì đăng ký chuyển đổi thành công ty hoặc giải thể doanh nghiệp tư nhân đó.

  3. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân được xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự.

  4. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện thông qua người đại diện.

  5. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, nghề có liên quan theo quyết định của Tòa án hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân cho cá nhân, tổ chức khác.

  Như vậy, theo quy định trên chủ doanh nghiệp tư nhân đang chấp hành hình phạt tù thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân bị đi tù thì doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường vì sẽ được ủy quyền cho người khác điều hành hoạt động.

   
  1177 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vuthienan134 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596397   30/12/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (464)
  Số điểm: 4171
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Chủ doanh nghiệp tư nhân bị đi tù thì doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động?

  Cảm ơn chia sẻ  từ bạn. Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân, doanh nghiệp hoạt động dưới tư cách của chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy định pháp luật về doanh nghiệp thì không quy định trường hợp doanh nghiệp tư nhân phải dừng hoạt động khi chủ doanh nghiệp bị phạt tù. Đồng thời, theo như thông tin bạn cung cấp thì chủ doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể uỷ quyền cho cá nhân khác thay thế bản thân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp trong thời gian phạt tù. Do đó, việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp tư nhân không bị ảnh hưởng bởi vấn đề chủ doanh nghiệp tư nhân đi tù.

   
  Báo quản trị |  
 • #596408   30/12/2022

  Chủ doanh nghiệp tư nhân bị đi tù thì doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Chủ doanh nghiệp tư nhân đang chấp hành hình phạt tù thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân bị đi tù thì doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường vì sẽ được ủy quyền cho người khác điều hành hoạt động

   
  Báo quản trị |  
 • #597225   20/01/2023

  Chủ doanh nghiệp tư nhân bị đi tù thì doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà tác giả chia sẻ. Khi chủ doanh nghiệp tư nhân phải chấp hành hình phạt tù, chủ doanh nghiệp có thể ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình để điều hành hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động bình thường.

   
  Báo quản trị |  
 • #597298   24/01/2023

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 120 lần


  Chủ doanh nghiệp tư nhân bị đi tù thì doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Theo Khoản 1 Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về tạm ngừng kinh doanh như sau:

  Tạm ngừng kinh doanh là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp. Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm ngừng kinh doanh. Ngày kết thúc tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp đã thông báo hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

  Việc tạm ngừng kinh doanh khác thông báo phá sản ở chỗ không làm chấm dứt hoàn toàn hoạt động của doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |  
 • #597304   24/01/2023

  nguyenthikimdung2000
  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2480
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Chủ doanh nghiệp tư nhân bị đi tù thì doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động?

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Theo tôi biết thì tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định việc tạm ngừng kinh doanh khác thông báo phá sản ở chỗ không làm chấm dứt hoàn toàn hoạt động của doanh nghiệp. Như vậy, Chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn phương án tạm ngừng kinh doanh trong thời hạn đi tù, tạm giam. Tuy nhiên, các nghĩa vụ của công ty bao gồm nộp thuế, thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động;…. vẫn phải thực hiện. Theo đó, nếu doanh nghiệp không muốn giải thể trong trường hợp chủ doanh nghiệp đi tù doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động thông qua hình thức ủy quyền; hoặc tạm ngừng kinh doanh.

   
  Báo quản trị |  
 • #597307   24/01/2023

  Chủ doanh nghiệp tư nhân bị đi tù thì doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động?

  Cám ơn bài viết chia sẻ hữu ích của tác giả. Theo như mình được biết thì Doanh nghiệp tư nhân là không có tư cách pháp nhân và chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Tuy nhiên, qua bài viết mình đã biết thêm thông tin việc chủ doanh nghiệp tư nhân bị đi tù thì doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tụ hoạt động bằng cách ủy quyền cho người khác thực hiện việc quản lý và điều hành doanh nghiệp 

   
  Báo quản trị |