Chủ đầu tư nhà ở xã hội có được miễn tiền sử dụng đất không?

Chủ đề   RSS   
 • #584650 30/05/2022

  Chủ đầu tư nhà ở xã hội có được miễn tiền sử dụng đất không?

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 100/2015/NĐ-CP sửa đổi Điểm a Khoản 8 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP quy định như sau: 

   

  "Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 của Luật Nhà ở, cụ thể như sau:

  a) Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê, kể cả quỹ đất để xây dựng các công trình kinh doanh thương mại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội.

   

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án phải nộp cho Nhà nước, kể cả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có) đối với trường hợp chủ đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất hoặc đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích đất đó được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội hoặc chủ đầu tư dự án đã nộp tiền sử dụng đất đối với quỹ đất 20%;

   

  b) Được dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư;"

   

  Như vây, chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội mà không sử dụng vốn đầu tư công , vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được giao thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội.

   
  Cập nhật bởi tienthinhTT ngày 30/05/2022 10:43:14 CH chỉnh font
   
  56 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584874   31/05/2022

  Chủ đầu tư nhà ở xã hội có được miễn tiền sử dụng đất không?

  Các dự án đầu tư nhà ở xã hội nhằm mục đích xây dựng những căn hộ giá rẻ hơn thị trường để giải quyết nhu cầu nhà ở giá rẻ cho các hộ gia đình có trong chính sách hiện hành. Theo đó việc tạo điều kiện cho nhiều chủ đầu tư tham gia vào dự án này bằng cách miễn giảm tiền sử dụng đất là một chính sách rất tốt trong việc thu hút các chủ đầu tư, từ đó tạo đà phát triển các chính sách an sinh xã hội hiện nay, đẩy mạnh sự phát triển của đất nước. Cảm ơn thông tin chia sẻ của bạn để có thể biết thêm những chính sách của nhà nước.

   
  Báo quản trị |