Chốt sổ BHXH khi cơ quan BHXH chưa ghi nhận tiền đóng BHXH

Chủ đề   RSS   
 • #570736 26/04/2021

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (180)
  Số điểm: 5025
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 56 lần


  Chốt sổ BHXH khi cơ quan BHXH chưa ghi nhận tiền đóng BHXH

  Anh hỏi vấn đề liên quan đến bảo hiểm như sau:

  Tại ngày cuối của tháng bên anh mới chốt lương và chuyển tiền trả bào hiểm căn cứ vào bảng lương của nhân viên nhưng khi bên anh chuyển khoản 24/07 là ngày cuối của tháng, theo nguyên tắc Bảo hiểm xã hội đã nhận được tiền, nhưng khi nhân viên bên anh gửi hồ sơ chốt sổ lên bảo hiểm xã hội, kêu bên anh thiếu tiền không chốt sổ bảo hiểm cho nhân viên, thì bên anh làm việc bảo hiểm, nói là bên bảo hiểm xã hội chưa ghi nhận số tiền ngày cuối của tháng và họ ghi ngận ngày 02 sau đó họ tính lãi suất chậm nộp, và bắt bên anh chuyển tiền lãi sau đó mới chốt sổ, thật sự quá vô lý.

  Bên anh hỏi nếu vậy bên anh muốn có con số tạm tính bảo hiểm để chuyển trước, xem như căn cứ số tạm tính bảo hiểm đưa, nhưng họ kêu cũng không được, vậy có văn bản hoặc công văn nào, mà kêu doanh thiếu mấy chục ngàn không chốt sổ hoặc thiếu tiền mà cũng không phải thiếu tiền mà thiếu chức trách của cơ quan BH ghi nhận không kịp thời thì đúng hơn, nghĩ sao kêu anh chuyển khoản 60 mấy ngàn tiền lại chậm 2 ngay yêu cầu doanh nghiệp chuyển. Rất mong hỗ trợ của các thành viên.

   
  566 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #570742   26/04/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1920)
  Số điểm: 13419
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Tại khoản 1 Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định như sau: 
   
  "Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước."
   
  Tại khoản 66 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 về sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành (sửa đổi Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 43 Quyết định 595) quy định hình thức đóng tiền BHXH của công ty có thể là hình thức chuyển khoản:
   
  "1.1. Chuyển khoản: Chuyển tiền đóng vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước hoặc qua phương thức tiện ích thông minh."
   
  Như vậy, quy định cho phép mình chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng chuyển tiền trích đóng BHXH, khi anh thực hiện chuyển tiền cũng có chứng từ ghi nhận thời gian nên anh có thể lấy nó làm cơ sở để nói lại với cơ quan BHXH, đây không phải là công ty anh chậm nộp mà có thể do hệ thống tài khoản ghi nhận trễ thôi anh nhé.
   
  Báo quản trị |