Chồng vay nợ vợ có phải trả không?

Chủ đề   RSS   
 • #548366 03/06/2020

  TranThao0902
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2020
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 1665
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 17 lần


  Chồng vay nợ vợ có phải trả không?

  Trên thực tế có nhiều trường hợp một bên vợ hoặc chồng vay nợ nhưng bên còn lại không hề hay biết. Câu hỏi đặt ra ở đây là, người còn lại có nghĩa vụ trả khoản nợ này không?

  Trước tiên cần xác định xem việc vay nợ này phát sinh nghĩa vụ chung hay nghĩa vụ riêng về tài sản.

  *TH1: Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

  Những trường hợp nào, vợ chồng cùng có nghĩa vụ trả nợ? Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng. Theo đó, hai vợ chồng có các nghĩa vụ sau đây:

  1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

  2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

  3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

  4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

  5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

  6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

  => Như vậy, theo quy định này, trường hợp một bên vợ hoặc chồng vay nợ mà bên còn lại không biết nhưng việc vay nợ đó nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình, để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình thì 2 vợ chồng cùng có nghĩa vụ phải trả nợ.

  * TH2: Nghĩa vụ riêng về tài sản

   

  Điều 45 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: Vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây:

  1. Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn;

  2. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này;

  3. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;

  4. Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.

  => Như vậy, trường hợp một bên vợ hoặc chồng vay nợ không vì nhu cầu của gia đình, khoản nợ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ/ chồng thì bên còn lại không có nghĩa vụ trả nợ.

   
  2067 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TranThao0902 vì bài viết hữu ích
  enychi (03/06/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận