Chồng làm phó giám đốc vợ có được làm kế toán trưởng

Chủ đề   RSS   
 • #537209 11/01/2020

  Chồng làm phó giám đốc vợ có được làm kế toán trưởng

  Xin hỏi luật sư trong Công ty cổ phần không có vốn của nhà nước, chồng giữ chức vụ Phó giám đốc thì vợ có được làm kế toán trưởng không?

   
  2431 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ngocthainguyen vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/01/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #537642   21/01/2020

  Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định về Những người không được làm kế toán như sau:

  Điều 19: Những người không được làm kế toán

  1. Các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 Điều 52 Luật kế toán.

  2. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc hoặc tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính - kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  3. Người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  Theo đó, Chông làm phó giám đốc và vợ được là kế toán cho trường hợp là Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH MTV do một cá nhân làm chủ sở hữu hoặc Doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ.

  Doanh nghiệp siêu nhỏ mình tham khảo Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

   

   
  Báo quản trị |