Chồng cũng có thể nghỉ thai sản 6 tháng khi vợ sinh con hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #585454 19/06/2022

  maithuan415
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (556)
  Số điểm: 4919
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 60 lần


  Chồng cũng có thể nghỉ thai sản 6 tháng khi vợ sinh con hay không?

  Trường hợp chồng được nghỉ thai sản 6 tháng khi vợ sinh con

  Theo Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

  “Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

  1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

  Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

  2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

  a) 05 ngày làm việc;

  b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

  c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

  d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

  3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

  4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

  5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

  6. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

  7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

  Theo quy định trên, khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trong trường hợp thông thường khi vợ sinh con, lao động nam sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trong thời gian từ 05 - 14 ngày làm việc.

  Đặc biệt, khoản 4 và khoản 6 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 còn ghi nhận cả trường hợp lao động nam được nghỉ chế độ thai sản 06 tháng khi vợ sinh con. Theo đó, người chồng sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản lên đến 06 tháng trong 02 trường hợp:

  Một là, Vợ chết sau khi sinh con.

  Để được nghỉ thai sản 06 tháng trong trường hợp này thì lao động nam cần có thêm một trong các điều kiện sau:

  - Chỉ có vợ tham gia BHXH bắt buộc hoặc cả hai vợ chồng đều tham gia BHXH bắt buộc mà vợ chưa nghỉ hưởng chế độ thai sản trước sinh.

  - Vợ tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà chết.

  - Chỉ cho cha tham gia BHXH bắt buộc.

  Hai là, Vợ gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con.

  Với trường hợp này, lao động nam muốn nghỉ thai sản 06 tháng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  - Việc vợ gặp rủi ro sau khi sinh khiến không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con phải có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.

  - Chỉ có người cha tham gia BHXH.

   
  252 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587722   17/07/2022

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 50 lần


  Chồng cũng có thể nghỉ thai sản 6 tháng khi vợ sinh con hay không?

  Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Chế độ thai sản là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng dành cho người lao động. Việc hưởng chế độ thai sản không chỉ dành cho lao động nữ mà ngay cả lao động nam khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng được hưởng chế độ thai sản. Hi vọng nhận thêm nhiều bài viết từ bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #589182   31/07/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Chồng cũng có thể nghỉ thai sản 6 tháng khi vợ sinh con hay không?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ. Không chỉ lao động nữ mà ngay cả lao động nam khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng được hưởng chế độ thai sản và chế độ thai sản đối với lao động nam hiện nay cũng dần được mọi người quan tâm nhiều hơn. Hy vọng là thông qua bài viết này, NLĐ có thể hiểu rõ hơn về chế độ này và đảm bảo được quyền lợi của chính mình.

   
  Báo quản trị |