Chồng bị khai trừ đảng thì con sau này vào đảng?

Chủ đề   RSS   
 • #599933 03/03/2023

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1979)
  Số điểm: 14194
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 316 lần


  Chồng bị khai trừ đảng thì con sau này vào đảng?

  Căn cứ theo quy định tại Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành:

  "3.4. Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

  a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm:

  - Người vào Đảng.

  - Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

  b) Nội dung thẩm tra, xác minh

  - Đối với người vào Đảng: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

  - Đối với người thân: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước."

  Trong quy định chỉ nêu khi thực hiện thẩm tra lý lịch đối với người thân sẽ thực hiện rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không nêu rõ trường hợp bố bị khai trừ thì con không được vào đảng tuy nhiên, sẽ phụ thuộc vào nội dung thẩm tra lý lịch có đạt yêu cầu hay không. Trường hợp người con này đảm bảo các điều kiện được kết nạp đảng và khi thẩm tra lý lịch của người thân đạt yêu cầu thì vẫn được kết nạp đảng.

   
  220 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận