Chôn, lấp chất thải rắn thông thường trái quy định bị xử phạt như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #602835 26/05/2023

  Tranxuandung991994
  Top 150
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2018
  Tổng số bài viết (481)
  Số điểm: 8855
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 83 lần


  Chôn, lấp chất thải rắn thông thường trái quy định bị xử phạt như thế nào?

  Đây là nội dung tại Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

  1. Chất thải rắn thông thường là gì?

  Theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì:

  Chất thải rắn thông thường là chất thải rắn không thuộc danh mục chất thải nguy hại và không thuộc danh mục chất thải công nghiệp phải kiểm soát có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại.

  Danh mục chất thải nguy hại và danh mục chất thải công nghiệp phải kiểm soát có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại được hướng dẫn bởi Mẫu số 01 Phụ lục III Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

  2. Mức xử phạt đối với hành vi chôn, lấp chất thải rắn thông thường trái quy định

  Hành vi chôn, lấp chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường bị xử phạt theo quy định tại Điều 26 Nghị định 45/2022/NĐ-CP như sau:

  - Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp chôn, lấp chất thải rắn thông thường dưới 1.000 kg;

  - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp chôn, lấp chất thải rắn thông thường từ 1.000 kg đến dưới 2.000 kg;

  - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp chôn, lấp chất thải rắn thông thường từ 2.000 kg đến dưới 3.000 kg;

  - Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp chôn, lấp chất thải rắn thông thường từ 3.000 kg đến dưới 4.000 kg;

  - Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với trường hợp chôn, lấp chất thải rắn thông thường từ 4.000 kg đến dưới 5.000 kg;

  - Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp chôn, lấp, đổ, thải hoặc đốt chất thải rắn thông thường từ 5.000 kg đến dưới 10.000 kg;

  - Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với trường hợp chôn, lấp chất thải rắn thông thường từ 10.000 kg đến dưới 20.000 kg;

  - Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với trường hợp chôn, lấp chất thải rắn thông thường từ 20.000 kg đến dưới 30.000 kg;

  - Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp chôn, lấp chất thải rắn thông thường từ 30.000 kg đến dưới 40.000 kg;

  - Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với trường hợp chôn, lấp chất thải rắn thông thường từ 40.000 kg đến dưới 60.000 kg;

  - Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với chôn, lấp chất thải rắn thông thường từ 60.000 kg đến dưới 80.000 kg, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường;

  - Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với chôn, lấp chất thải rắn thông thường từ 80.000 kg đến dưới 100.000 kg, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường.

  Ngoài ra người vi phạm có thể chịu mức phạt tăng thêm từ 40% đến 50% số tiền phạt so với mức phạt nêu trên trong trường hợp gây ô nhiễm môi trường hoặc chất thải rắn thông thường có chứa các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường xung quanh.

  Tổng mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm không quá 1.000.000.000 đồng.

  Trường hợp chất thải rắn thông thường có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thì có thể bị phạt tiền từ 900.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng.

  3. Biện pháp khắc phục hậu quả

  Người thực hiện các hành vi vi phạm tại Mục 2 nêu trên còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

  - Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý do hành vi vi phạm gây ra;

  - Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành;

  - Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

  Như vậy, hành vi chôn, lấp chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường có thể bị xử phạt với mức thấp nhất là 2.000.000 đồng và mức cao nhất có thể lên đến 1.000.000.000 đồng.

   
  610 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận