Chọn đơn vị quản lý dữ liệu khi làm căn cước

Chủ đề   RSS   
 • #532208 31/10/2019

  Chọn đơn vị quản lý dữ liệu khi làm căn cước

  Mọi người cho mình hỏi trường hợp cấp căn cước công dân, công dân có thể chọn đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trực thuộc tỉnh khác tỉnh thường trú được không?
   
   
  1081 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn kuri_yt_294112@yahoo.com.vn vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #532215   31/10/2019

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1962)
  Số điểm: 13088
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 251 lần


  Về vấn đề của bạn, theo quy định tại Điều 16 Thông tư 07/2016/TT-BCA có nêu:
   
  Điều 16. Phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
   
  Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đi vào vận hành hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì thực hiện phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:
   
  1. Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp huyện và đơn vị hành chính tương đương tiếp nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại địa phương đó.
   
  2. Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó; các trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 23 Luật căn cước công dân và cấp lại thẻ Căn cước công dân đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.
   
  3. Cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ đổi thẻ Căn cước công dân khi công dân có yêu cầu và các trường hợp đặc biệt khác do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an quyết định.
   
  Theo đó, trường hợp khi Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đi vào vận hành hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì người có nhu cầu cấp phải tiến hành thủ tục tại các đơn vị phân cấp quyền nêu trên. Tức là phải làm tại nơi mà cá nhân đăng ký thường trú. Trường hợp đã thu thập đủ, đi vào vận hành thì dữ liệu của công dân đã được lưu trữ thông suốt các cơ quan, công dân có thể làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại tại những nơi có thẩm quyền theo Điều 26 Luật Căn cước công dân 2014.
   
  Vì vậy, trong trường hợp của bạn, bạn cần liên hệ đơn vị quản lý công dân tại địa phương mình cũng như nơi bạn dự định tiến hành xin cấp thẻ để xem hai đơn vị đã tiến hành thu thập đủ thông tin và tiến hành thông suốt thông tin hay chưa. Nếu cả hai đơn vị đều đáp ứng thì bạn mới có thể thực hiện thủ tục cấp tại đơn vị mới. Còn trường hợp chưa thì chỉ có thể làm thủ tục tại nơi đăng ký thường trú của bạn.
   
  Thực tế hiện tại thì thông tin quản lý căn cước công dân của Việt Nam chưa được tổng hợp thống nhất nên việc đăng ký vẫn phải thực hiện tại nơi đăng ký thường trú của mình.
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MewBumm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/11/2019)
 • #532218   31/10/2019

  Theo quy định tại Điều 26 Luật căn cước công dân 2014 về nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân như sau:

  Điều 26: Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân 

  Công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:

  1. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;

  2. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  3. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;

  4. Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

  => Theo đó, pháp luật hiện tại không quy định chi tiết là phải làm tại nơi đăng ký thường trú và bạn có thể chọn cơ quan quản lý căn cước công dân khác nơi thường trú để làm thủ tục cấp.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuongdung003 vì bài viết hữu ích
  kuri_yt_294112@yahoo.com.vn (31/10/2019)
 • #532235   31/10/2019

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1962)
  Số điểm: 13088
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 251 lần


  phuongdung003 viết:

  Theo quy định tại Điều 26 Luật căn cước công dân 2014 về nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân như sau:

  Điều 26: Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân 

  Công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:

  1. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;

  2. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  3. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;

  4. Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

  => Theo đó, pháp luật hiện tại không quy định chi tiết là phải làm tại nơi đăng ký thường trú và bạn có thể chọn cơ quan quản lý căn cước công dân khác nơi thường trú để làm thủ tục cấp.

  Nội dung mà bạn trích dẫn ở đây chỉ là quy định chung về nơi làm thủ tục. Nội dung câu hỏi của bạn chủ bài viết là nơi làm thủ tục đối với nơi lưu trữ dữ liệu căn cước công dân. Bạn có thể tham khảo nội dung Điều Luật mà mình trích dẫn ở trên. Theo đó thì khi chưa thông nhất được dữ liệu quốc gia về căn cước công dân thì công dân vẫn phải làm thủ tục cấp tại nơi đăng ký thường trú của mình.

   
  Báo quản trị |