Cho ý kiến xử lý tình huống về quyền niêm phong tài liệu của Trưởng Đoàn thanh tra

Chủ đề   RSS   
 • #534475 03/12/2019

  Cho ý kiến xử lý tình huống về quyền niêm phong tài liệu của Trưởng Đoàn thanh tra

  Đối tượng thanh tra không đồng ý với quyết định niêm phong tài liệu

  Luật Thanh tra quy định cho phép Trưởng Đoàn thanh tra có quyền niêm phong tài liệu khi xét thấy cần thiết.

  Trong cuộc thanh tra doanh nghiệp A kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trưởng đoàn thanh tra sau khi xem xét thấy cần thiết phải niêm phong tài liệu có liên quan đến các nguồn thu, chi tài chính của doanh nghiệp và quyết định niêm phong toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp A. Đại diện doanh nghiệp không đồng ý với quyết định của Trưởng đoàn thanh tra vì cho rằng phạm vi niêm phong rộng, số lượng tài liệu bị niêm phong quá lớn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

  Ý kiến của anh (chị) về hướng xử lý tình huống này?

   

   
  1215 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hhongphuc97@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận