Cho thuê tài sản trên đất đối với đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm?

Chủ đề   RSS   
 • #524258 30/07/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Cho thuê tài sản trên đất đối với đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm?

  Trên địa bàn một huyện miền núi có một hộ gia đình được nhà nước cho thuê đất 49 năm để xây dựng và kinh doanh khách sạn. Trong giấy CNQSD đất ghi mục đích sử dụng đất: đất thương mại, dịch vụ. Hình thức thanh toán tiền sử dụng đất là trả tiền hằng năm. Sau khi xây nhà xong, hộ gia đình cho một công ty khác thuê mặt bằng tầng 1 để kinh doanh điện máy. Tầng 2 hộ gia đình kinh doanh khách sạn. Theo quy định tại điều 179 Luật đất đai năm 2013 và Bộ Luật Dân sự năm 2015 thì việc cho thuê lại trên và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà nước như vậy có đúng không?

   
  8777 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #524306   30/07/2019

  sunshine19
  sunshine19
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 135 lần


  Về vấn đề anh nêu, Luật đất đai 2013 quy định như sau:

  "Điều 179. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

  2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

  d) Cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê theo quy định của pháp luật về dân sự;

  Điểm này được hướng dẫn bởi Khoản 24 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

  24. Bổ sung Điều 38a như sau: 

  “Điều 38a. Cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê, đất thuê lại trả tiền thuê đất hàng năm 

  1. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm; thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trả tiền thuê đất hàng năm và đã được cấp Giấy chứng nhận thì được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Người thuê tài sản phải sử dụng tài sản trên đất theo mục đích đã được xác định trong quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất đã ký

  Nghị định 76/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản quy định:

  Điều 5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản

  Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bao gồm:

  1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản mà không phải do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh và trường hợp hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất)

  => Như vậy từ các quy định trên thì đối với trường hợp NSDĐ trả tiền thuê đất hàng năm có quyền cho thuê lại tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp. Vấn đề ở đây chủ yếu là xác định hộ gia đình này có rơi vào trường hợp phải đáp ứng các điều kiện của tổ chức kinh doanh bất động sản hay không? Nếu thuộc khoản 1 Điều 5 nêu trên thì chỉ cần đáp ứng điều kiện về đăng ký kinh doanh khách sạn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn sunshine19 vì bài viết hữu ích
  khdlna123456789 (25/06/2021)