Cho thuê nhà xưởng

Chủ đề   RSS   
 • #593689 05/11/2022

  Cho thuê nhà xưởng

  Chào LS, tôi muốn hỏi LS vấn đề sau: Doanh nghiệp tôi đang sử dụng 5000m2 đất được Nhà nước cho thuê đất với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Doanh nghiệp tôi thu hẹp sản xuất nên mặt bằng nhà xưởng dư thừa. Doanh nghiệp muốn cho doanh nghiệp khác thuê nhà xưởng gắn với quyền sử dụng 2000m2 đất để sản xuất, kinh doanh. Cho hỏi, doanh nghiệp tôi có quyền cho thuê nhà xưởng gắn với cho thuê lại quyền sử dụng 2000m2 đất không? Nếu được thì tôi phải làm những thủ tục pháp lý nào?

  Cảm ơn LS.

   
  169 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn SNNPTSL vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận