Cho thuê nhà có doanh thu trên 100 triệu/năm thì nộp thuế TNCN ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #603395 20/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cho thuê nhà có doanh thu trên 100 triệu/năm thì nộp thuế TNCN ra sao?

  Thông thường kinh doanh cho thuê, mướn nhà ở là một hình thức kinh doanh phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nếu thuộc trường hợp phải đóng thuế. Vậy trong trường hợp cho thuê nhà với doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì nộp thuế ra sao?
   
  dong-thue-tncn-cho-nguoi-kinh-doanh-dich-vu-thue-nha
   
  1. Cho thuê nhà có phải đóng thuế TNCN?
   
  Căn cứ Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC có quy định nguyên tắc tính thuế đối với cá nhân trong hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao thì thực hiện đóng thuế TNCN theo nguyên tắc sau:
   
  - Nguyên tắc tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về thuế GTGT, thuế TNCN và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
   
  - Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN. 
   
  - Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.
   
  - Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất của nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế.
   
  Do đó, trường hợp cá nhân, hộ gia đình có kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà ở mà thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm thì phải đóng thuế TNCN.
   
  2. Cho thuê nhà ở thì tính tiền nộp thuế TNCN thế nào?
   
  Theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 40/2021/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 100/2021/TT-BTC) quy định phương pháp tính thuế đối với cá nhân, hộ gia đình cho thuê tài sản như sau:
   
  - Cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản bao gồm: 
   
  + Cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú.
   
  + Cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển.
   
  + Cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ. 
   
  - Dịch vụ lưu trú không tính vào hoạt động cho thuê tài sản theo hướng dẫn tại khoản này gồm: 
   
  + Cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác.
   
  + Cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn không phải là căn hộ cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự.
   
  + Cung cấp cơ sở lưu trú cùng dịch vụ ăn uống hoặc các phương tiện giải trí.
   
  - Cá nhân cho thuê tài sản khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán hoặc khai thuế theo năm dương lịch. Cá nhân khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý.
   
  - Cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN. 
   
  - Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch
   
  - Trường hợp bên thuê tài sản trả tiền trước cho nhiều năm thì cá nhân cho thuê tài sản khai thuế, nộp thuế một lần đối với toàn bộ doanh thu trả trước. Số thuế phải nộp một lần là tổng số thuế phải nộp của từng năm dương lịch theo quy định. 
   
  - Trường hợp có sự thay đổi về nội dung hợp đồng thuê tài sản dẫn đến thay đổi doanh thu tính thuế, kỳ thanh toán, thời hạn thuê thì cá nhân thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 cho kỳ tính thuế có sự thay đổi.
   
  Như vậy, trường hợp cá nhân, hộ gia đình có kinh doanh cho thuê nhà ở mà thu nhập vượt 100 triệu/năm dù là hình thức trả 1 lần hay theo từng lần thì vẫn phải nộp thuế TNCN.
   
  6832 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (26/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận