Cho thuê chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì có bị thu hồi hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #605011 25/08/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (417)
  Số điểm: 3210
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 51 lần


  Cho thuê chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì có bị thu hồi hay không?

  Khi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thì cá nhân phải được cấp chứng chỉ hành nghề. Vậy Nhà nước ta quy định về cấp chứng chỉ hành nghề ra sao? Trong trường hợp nào sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

   

  Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là gì?

  Căn cứ khoản 1 Điều 62 Nghị định 15/2021/NĐ-CP có quy định chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ hành nghề) được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 53 Điều 1 Luật xây dựng sửa đổi 2020 

  Các lĩnh vực, phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại Phụ lục VI Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Các hoạt động tư vấn liên quan đến kiến trúc, phòng cháy chữa cháy thực hiện theo quy định của pháp luật về kiến trúc và phòng cháy chữa cháy.

  Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 62 Nghị định 15/2021/NĐ-CP cũng có quy định cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có giấy phép năng lực hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 06 tháng hoặc ở nước ngoài nhưng thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng tại Việt Nam thì giấy phép năng lực hành nghề phải được hợp pháp hóa lãnh sự để được công nhận hành nghề. Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 64 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

  Như vậy, khi cá nhân hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam thì cần phải xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

  Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là gì?

  Căn cứ Điều 66 Nghị định 15/2021/NĐ-CP có quy định cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

  - Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

  - Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

  + Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

  + Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

  + Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

  - Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

  Như vậy, để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì cá nhân phải thỏa mãn các yêu cầu nêu trên. Ngoài ra phải phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hạng I, II và III.

  Cho thuê chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì có bị thu hồi hay không?

  Căn cứ khoản 2 Điều 64 Nghị định 15/2021/NĐ-CP có quy định chứng chỉ hành nghề của cá nhân bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  - Cá nhân không còn đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

  - Giả mạo giấy tờ, kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

  - Cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề;

  - Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề;

  - Chứng chỉ hành nghề bị ghi sai thông tin do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề;

  - Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;

  - Chứng chỉ hành nghề được cấp khi không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định.

  Theo đó, pháp luật quy định các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, trong đó có trường hợp cho thuê chứng chỉ hành nghề thì sẽ bị thu hồi theo quy định.

  Từ những căn cứ nêu trên, có thể thấy cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thì cần xin cấp chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên cá nhân này cần phải đảm bảo các điều kiện theo luật định và không vướng phải những trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề nhé.

   
   
  100 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận