Cho phép các bệnh viện sử dụng thuốc chống dịch COVID-19 nhưng chưa sử dụng hết

Chủ đề   RSS   
 • #604870 19/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cho phép các bệnh viện sử dụng thuốc chống dịch COVID-19 nhưng chưa sử dụng hết

  Ngày 18/8/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 129/NQ-CP năm 2023 về việc điều chuyển thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn ngân sách nhà nước cho phòng, chống dịch COVID-19 sang nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
   
  Cụ thể, trong thời gian qua, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, một số địa phương, cơ sở y tế đã mua sắm thuốc, vật tư, sinh phẩm cao hơn nhu cầu thực tế bằng nguồn ngân sách nhà nước để cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19. 
   
  cho-phep-cac-benh-vien-su-dung-thuoc-chong-dich-covid-19-nhung-chua-su-dung-het
   
  Đến nay, tình hình dịch COVID-19 đã được khống chế nên việc sử dụng số thuốc, vật tư, sinh phẩm trên cho nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 không còn cấp thiết; Chính phủ quyết nghị:
   
  Các cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng tiếp thuốc, vật tư COVID-19 
   
  Chính phủ cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được sử dụng thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn ngân sách nhà nước cho phòng, chống dịch COVID-19 nhưng chưa sử dụng hết để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế tối đa lãng phí.
   
  Nguyên tắc thanh toán và nộp ngân sách khi sử dụng thuốc, vật tư còn dư
   
  (1) Nguyên tắc thanh toán khi sử dụng cho khám bệnh, chữa bệnh
   
  - Đối với thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ ngân sách nhà nước cho phòng, chống dịch COVID-19 thuộc danh mục Quỹ BHYT thanh toán:
   
  + Người bệnh có thẻ BHYT: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được thanh toán và thu từ phần đồng chi trả của người bệnh bằng với giá mua vào theo quy định của pháp luật đấu thầu nhưng không được cao hơn giá do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kể từ thời điểm Nghị quyết 129/NQ-CP năm 2023 có hiệu lực.
   
  + Người không có thẻ BHYT: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được thu của người bệnh bằng với giá mua vào theo quy định của pháp luật đấu thầu nhưng không được cao hơn giá do cơ quan BHXH thanh toán cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kể từ thời điểm Nghị quyết 129/NQ-CP năm 2023 có hiệu lực.
   
  Kể từ ngày Nghị quyết 129/NQ-CP năm 2023 có hiệu lực (31/12/2023), trường hợp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giá do Quỹ BHYT thanh toán thì được căn cứ giá do Quỹ BHYT thanh toán cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
   
  Nếu vẫn không có giá do Quỹ BHYT thanh toán tại các cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thì được thanh toán bằng giá mua vào theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
   
  - Đối với thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ ngân sách nhà nước cho phòng, chống dịch COVID-19 không thuộc danh mục Bảo hiểm y tế thanh toán: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được thu của người bệnh bằng với giá mua vào theo quy định của pháp luật đấu thầu.
   
  (2) Số kinh phí các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thu được thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
   
  Trách nhiệm của Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
   
  - Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động rà soát lại số lượng thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua nhưng chưa sử dụng hết từ nguồn ngân sách nhà nước để ưu tiên phục vụ công tác chống dịch, dự phòng chống dịch và điều chuyển sử dụng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để phòng, chống dịch COVID19, hạn chế tối đa lãng phí.
   
  - Hướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện thanh, quyết toán theo quy định và nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu được.
   
  - Chỉ đạo Sở Y tế, cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện liên quan đến giá, thanh quyết toán, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.
   
  Xem thêm Nghị quyết 129/NQ-CP năm 2023 có hiệu lực từ ngày 31/12/2023.
   
  469 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận