Cho em hỏi về việc Ủy quyền của chủ đầu tư?

Chủ đề   RSS   
 • #573770 20/07/2021

  Cho em hỏi về việc Ủy quyền của chủ đầu tư?

  Theo khoản 7 điều 2 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi bổ sung điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, “Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc”

   Theo 37 Nghị định 10/2021/NĐ-CP và điều 68 Luật xây dựng Quy định về Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư”.

   Vậy Luật sư cho hỏi Chủ đầu đầu tư (Ủy ban nhân dân) có được ủy quyền Toàn bộ “Quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư” cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc không, Nếu không thì các nội dung nào không được Ủy quyền.

   
  679 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bqlxdcb vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/07/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận