Cho em hỏi về việc thu hồi đất đai của gia đình

Chủ đề   RSS   
 • #501772 10/09/2018

  Cho em hỏi về việc thu hồi đất đai của gia đình

  Xin chào mọi người, nhà em đang có vụ việc về việc thu hồi đất nông nghiệp mong được mọi người giúp đỡ. Nhà em có 2000 m2 đất nông nghiệp.

  Năm 2009, nhà em bị thu hồi 700m2 đất để thực hiện dự án A, được bồi thường tiền hỗ trợ chuyển nghề nghiệp và tạo việc làm bằng 5 lần giá đất nông nghiệp được bồi thường, được quy đổi ra bằng tối đa hạn mức giao đất tại địa phương (theo nghị định 69/2009/NĐ-CP và quyết định của UBND thành phố, UBND huyện). Cuối năm 2009, nhà em lại bị thu hồi 500m2 để thực hiện để thực hiện dự án cấp đất dịch vụ (cho các hộ mất đất ở dự án A) . Tuy nhiên không nhận được tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (lý do UBND huyện giải thích là ở dự án A đã nhận được hỗ trợ tối đa tức 150m2 nên không được nhận nữa). Năm 2010, nhà em bị thu hồi 200m2 nhưng lại nhận được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm.

  Năm 2017, bị thu hồi 300m2, vẫn nhận được tiền hỗ trợ và chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm.

  Vậy em xin hỏi anh(chị) giải thích của UBND huyện tại dự án khu đất dịch vụ có đúng hay không? (em không rõ quy định của pháp luật về trường hợp hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, liệu quyết định của UBND thành phố tức là chỉ được hỗ trợ một lần tối đa có đúng với quy định của pháp của luật hay không)

   

  Cập nhật bởi maihuaha1994@gmail.com ngày 10/09/2018 09:17:26 SA Cập nhật bởi maihuaha1994@gmail.com ngày 10/09/2018 09:16:12 SA
   
  1353 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận