Cho em hỏi về miễn tập sự đối với giáo viên Thể dục?

Chủ đề   RSS   
 • #585396 17/06/2022

  lthhue@sig.com.vn

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:17/06/2022
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 230
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 6 lần


  Cho em hỏi về miễn tập sự đối với giáo viên Thể dục?

  Em là giáo viên Thể dục thi đậu viên chức và đi dạy ở cấp THCS vào 01/01/2021 sau đó em về quê thi viên chức môn Thể dục và đậu cấp THPT và đi dạy vào ngày 01/03/2022 và em đã xin nghỉ ở cấp THCS vào ngày 28/2/2022 trong quá trình dạy ở cấp THCS có đóng BHXH đầy đủ. Vậy em có được miễn tập sự ở cấp THPT không?

   
  712 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lthhue@sig.com.vn vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (17/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #585413   18/06/2022

  Special29
  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Cho em hỏi về miễn tập sự đối với giáo viên Thể dục?

   
  "Điều 27. Chế độ tập sự
  1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.
  2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.
  3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự.
   
  Mục 6. TẬP SỰ
  Điều 21. Chế độ tập sự
  1. Người được tuyển dụng vào viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.
  2. Thời gian tập sự được quy định như sau:
  a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng;
  b) 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng;
  c) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.
  d) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.
  Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự.
  ...
  5. Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng quy định tại khoản 2 Điều này. Đối với các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp viên chức trước khi bổ nhiệm"
   
  Như vậy, việc miễn chế độ tập sự được quy định đối với viên chức như trên.  "Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo ..." Nếu anh/chị có tham gia đóng BHXH theo quy định và làm việc đúng ngành nghề đào tạo (ví dụ anh/chị học sư phạm thể thao, và dạy môn giáo dục thể chất cấp THCS) thì được miễn tập sự. Dựa trên thông tin anh/chị cấp thì anh/chị có thể đáp ứng yêu cầu của quy định miễn tập sự.
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Special29 vì bài viết hữu ích
  lthhue@sig.com.vn (20/06/2022)
 • #585459   19/06/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Cho em hỏi về miễn tập sự đối với giáo viên Thể dục?

  Ngoài ra mình cũng xin cung cấp thêm một số thông tin về chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự như sau:
  Căn cứ Điều 26 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định như sau:
  1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 chức danh nghề nghiệp tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.
   
  2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:
   
  a) Làm việc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
   
  b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;
   
  c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.
   
  3. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.
   
  4. Người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự.
   
  5. Trong thời gian tập sự, người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
  Theo đó, người tập sự được hưởng mức lương, phụ cấp và các chế độ như trên khi tập sự.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhcong99 vì bài viết hữu ích
  lthhue@sig.com.vn (20/06/2022)
 • #586686   29/06/2022

  Cho em hỏi về miễn tập sự đối với giáo viên Thể dục?

  Điều 27 Luật viên chức 2010 quy định:

  “1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

  2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.”

  Đặt ra chế độ tập sự với viên chức để viên chức làm quen với môi trường công tác mới, thực hiện thành thạo các công việc theo nhiệm vụ của mình. Giáo viên được tuyển dụng theo ngạch viên chức được nhận lương từ ngân sách Nhà nước thực hiện phục vụ nhân dân trong công tác giáo dục. Việc quyết định thời gian tập sự phụ thuộc vào tính chất công việc mà viên chức thực hiện. Tuy nhiên không phải giáo viên nào cũng phải thực hiện chế độ tập sự nếu như thuộc trường hợp được miễn.

  Trường hợp nào giáo viên được miễn tập sự theo Khoản 11 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP như sau:

  “11. … bổ sung khoản 5 Điều 20 như sau:

  “Điều 20. Chế độ tập sự đối với viên chức

  5. Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều này.”

   
  Báo quản trị |  
 • #601812   14/04/2023

  Cho em hỏi về miễn tập sự đối với giáo viên Thể dục?

  Căn cứ nghị đinh 115 bạn dc miễn tập sự nhé,ko phan biet cap 2,3 đâu

   
  Báo quản trị |