Chính thức: Từ 01/01/2025, CMND hết hạn sử dụng và 10 điểm mới của Luật Căn cước 2023

Chủ đề   RSS   
 • #610161 02/04/2024

  btrannguyen
  Top 200
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (459)
  Số điểm: 7728
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 140 lần


  Chính thức: Từ 01/01/2025, CMND hết hạn sử dụng và 10 điểm mới của Luật Căn cước 2023

  Vừa qua ngày 01/4, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an đã thông tin chính thức về những điểm mới của Luật Căn cước 2023, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2024. Trong đó, có nội dung từ 01/01/2025 sẽ không còn trường hợp nào được sử dụng CMND.

  Từ 01/01/2025 CMND chính thức hết giá trị sử dụng

  Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 46 Luật Căn cước 2023 quy định như sau:

  - Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

  - Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng; 

  - Cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.

  - Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

  Như vậy, thời hạn cuối được sử dụng CMND là đến hết ngày 31/12/2024 đối với CMND còn thời hạn đến sau ngày 31/12/2024. Tức từ 01/01/2025, CMND sẽ chính thức bị “khai tử”

  Còn đối với CMND hết hạn sử dụng từ 15/01/2024 đến trước 30/6/2024 thì thời hạn cuối được sử dụng là đến hết 30/6/2024.

  10 điểm mới nổi bật của Luật Căn cước 2023

  Theo thông tin Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, 10 điểm mới nổi bật của Luật Căn cước 2023 bao gồm:

  Thứ nhất, chính thức đổi tên CCCD thành Căn cước (theo Điều 3 Luật Căn cước 2023)

  Thứ hai, giá trị sử dụng của Thẻ CCCD, Chứng minh nhân dân đã được cấp trước đây (theo Điều 46 Luật Căn cước 2023):

  - Thẻ CCCD đã được cấp trước ngày 01/7/2024 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

  - Thẻ CCCD, CMND hết hạn sử dụng từ ngày 15/01/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

  - Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ CMND, thẻ CCCD vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng.

  Thứ ba, CMND chính thức hết giá trị sử dụng từ 01/01/2025 (theo Điều 46 Luật Căn cước 2023)

  Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến ngày 31/12/2024.

  Thứ tư, bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước (theo Điều 18 Luật Căn cước 2023)

  Thẻ Căn cước mới đã bỏ thông tin quê quán, nơi thường trú, vân tay, đặc điểm nhận dạng, thay vào bằng thông tin nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú.

  Thứ năm, mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước (theo Điều 18, Điều 19 Luật Căn cước 2023):

  - Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

  - Công dân Việt Nam không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú nếu được cập nhật thông tin nơi ở hiện tại vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  Thứ sáu, cấp thẻ Căn cước cho người dưới 06 tuổi (theo Điều 23 Luật Căn cước 2023):

  - Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

  - Không thu nhận thông tin nhân dạng và sinh trắc học đối với người dưới 06 tuổi.

  Thứ bảy, bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch (theo Điều 3, Điều 30 Luật Căn cước 2023):

  - Giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng thông tin về căn cước của người gốc Việt Nam, chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên.

  - Giấy chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam

  Thứ tám, bổ sung quy định cấp Căn cước điện tử (theo Điều 31, Điều 33 Luật Căn cước 2023):

  - Mỗi công dân Việt Nam được cấp 01 Căn cước điện tử. Căn cước điện tử của công dân được cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an tạo lập ngay sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 (VNeID).

  -  Căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.

  Thứ chín, bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học (theo Điều 16, Điều 23 Luật Căn cước 2023):

  - Thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt đối với công dân từ đủ 06 tuổi trở lên khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

  - Thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp khi thực hiện thủ tục cấp căn cước.

  Thứ mười, bổ sung quy định về việc tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước (theo Điều 22 Luật Căn cước 2023):

  - Thông tin tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

  - Người dân đề nghị tích hợp thông tin vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc khi thực hiện việc cấp thẻ căn cước.

  - Việc sử dụng thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

  Trên đây là toàn bộ thông tin về 10 điểm mới của Luật Căn cước 2023. Trong đó, nổi bật là quy định thẻ CMND còn thời hạn sử dụng sau 31/12/2024 sẽ chính thức hết hạn từ ngày 01/01/2025.

   
  4257 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn btrannguyen vì bài viết hữu ích
  admin (07/06/2024) yennhi.191001@gmail.com (08/04/2024) ketoan2@hkbcert.vn (04/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận