Chính thức trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024

Chủ đề   RSS   
 • #608639 05/02/2024

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2137)
  Số điểm: 74851
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 1598 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chính thức trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024

  Mới đây, Hội đồng Tiền lương quốc gia vừa gửi báo cáo khuyến nghị tới Chính phủ đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2024, thời điểm điều chỉnh từ ngày 01/7/2024.

  Theo đó, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia - Ông Lê Văn Thanh đã gửi báo cáo khuyến nghị tới Chính phủ về việc xem xét mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 đã được hội đồng đề xuất 6%, tương ứng tăng 200.000 - 280.000 đồng.

  Thời điểm điều chỉnh áp dụng từ ngày 01/72024 - cùng với thời điểm cải cách tiền lương khu vực nhà nước, đảm bảo thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực để thực hiện.

  Cụ thể mức tăng lương tối thiểu vùng như sau: 

  - Vùng I tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng thêm 280.000 đồng). 

  - Vùng II tăng từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng). 

  - Vùng III tăng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220.000 đồng). 

  - Vùng IV tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng (tăng 200.000 đồng).

  Đối với lương tối thiểu giờ, Hội đồng Tiền lương cũng thống nhất tăng tương ứng 6%, tương ứng tăng 16.600 - 23.800 đồng so với quy định hiện hành.

  03 bảng lương khu vực công được cải cách từ ngày 01/7/2024 

  Trước đó, ngày 10/11/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó, có đề cập nội dung cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 như sau:

  Bảng lương 1: Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo 

  Việc áp dụng cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã theo nguyên tắc:

  - Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới;

  - Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

  Bảng lương 2: Dành cho chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức

  Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

  - Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau;

  - Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề;

  - Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

  Bảng lương 3: Xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm:

  - Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

  - Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an.

  - Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

   
  163 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận