Chính thức: TP.HCM hướng dẫn điều kiện, thủ tục để NLĐ được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng từ Covid-19

Chủ đề   RSS   
 • #544164 24/04/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Chính thức: TP.HCM hướng dẫn điều kiện, thủ tục để NLĐ được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng từ Covid-19

   

  Ngày 21/4/2020 UBNDTP.HCM ban hành công văn khẩn 1457/UBND-KT về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19. Cụ thể như sau:

  Chính sách hỗ trợ người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương:

  1. Điều kiện áp dụng:

  Người lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 5, Điều 32 Bộ luật Lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại Khoản 3, Điều 116 Bộ luật Lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

  - Thời gian tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng liên tục trở lên trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020; thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 trở đi.

  - Có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

  - Đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến trước thời điểm tạm hoãn hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

  2. Mức và thời gian hỗ trợ:

  a) Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

  b) Thời gian hỗ trợ: Chi hàng tháng theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, tối đa không quá 03 tháng, từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2020.

  3. Trình tự, thủ tục thực hiện:

  a) Người lao động có đơn đề nghị được hỗ trợ trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương gửi đến người sử dụng lao động.

  b) Người sử dụng lao động lập bảng tổng hợp danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; công khai bảng tổng hợp danh sách tại doanh nghiệp; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) xác nhận; đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận.

  Tùy theo tình hình diễn biến thực tế của dịch Covid-19 và thời hạn thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, người sử dụng lao động lập danh sách đề nghị hỗ trợ cho người lao động.

  c) Đối với người sử dụng lao động có trụ sở chính trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao: gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố.

  Đối với người sử dụng lao động có trụ sở chính ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao: gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi đặt trụ sở chính.

  d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố, ủy ban nhân dân quận, huyện thẩm định, quyết định và chuyển đủ kinh phí hỗ trợ cho người lao động theo đúng danh sách đã được phê duyệt.

  Trong trường hợp không hỗ trợ, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

  1. Điều kiện áp dụng:

  Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động được hỗ trợ khỉ đủ các điều kiện sau đây:

  a) Chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020, trừ trường hợp: người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

  b) Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

  2. Mức và thời gian hỗ trợ:

  a) Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

  b) Thời gian hỗ trợ: Chỉ hàng tháng theo thực tế người lao động bị mất việc làm do dịch Coid-19, tối đa không quá 03 tháng, từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2020.

  3. Trình tự, thủ tục thực hiện:

  a) Người lao động có nhu cầu hỗ trợ nộp hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố hoặc Ủy ban nhân dân quận, huyện (nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp mà người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động).

  b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố hoặc Ủy ban nhân dân quận, huyện thẩm định hồ sơ, quyết định và chuyển đủ kinh phí hỗ trợ cho người lao động.

  Xem chi tiết văn bản: TẠI ĐÂY

   
  4873 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  admin (25/04/2020) enychi (24/04/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận