Chính thức: Hà nội cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID sẽ được hỗ trợ 100% phí

Chủ đề   RSS   
 • #611542 15/05/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (611)
  Số điểm: 10312
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 191 lần


  Chính thức: Hà nội cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID sẽ được hỗ trợ 100% phí

  Sáng nay ngày 15/5/2024, Nghị quyết “Quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã được thông qua. Theo đó, Hà Nội hỗ trợ 100% phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID.

  Chính thức: Hà nội cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID sẽ được hỗ trợ 100% phí 

  Vừa qua Nghị quyết “Quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã được HĐND thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua tại Kỳ họp chuyên đề hay còn gọi là kỳ họp 16.

  Nếu như trước đây chỉ các đối tượng thuộc Điều 5 Thông tư 244/2016/TT-BTC là được miễn phí, bao gồm:

  - Trẻ em theo quy định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

  - Người cao tuổi theo quy định tại Luật người cao tuổi.

  - Người khuyết tật theo quy định tại Luật người khuyết tật.

  - Người thuộc hộ nghèo theo quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

  - Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.

  Thì hiện nay, theo Nghị quyết “Quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội” sẽ hỗ trợ 100% mức phí phải nộp của công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Trường hợp đối tượng quy định của Nghị quyết này có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu thì được hỗ trợ tối đa 50.000 đồng/lần/người (tương đương 10 phiếu lý lịch tư pháp)

  Theo đó, kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực, tất cả người dân có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được hỗ trợ 100% phí, không giới hạn đối tượng theo Điều 5 Thông tư 244/2016/TT-BTC.

  Có mấy loại phiếu lý lịch tư pháp? Mẫu phiếu lý lịch tư pháp mới nhất

  Theo Điều 41 Luật lý lịch tư pháp 2009 quy định về phiếu lý lịch tư pháp như sau:

  Phiếu lý lịch tư pháp gồm có:

  - Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức:

  + Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.

  + Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

  - Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

  Mẫu phiếu lý lịch tư pháp mới nhất hiện nay được quy định tại Thông tư 16/2013/TT-BTP như sau:

  Mẫu Phiếu lý lịch tư pháp số 1: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/15/mau-phieu-ly-lich-tu-phap-so-1.doc

  Mẫu Phiếu lý lịch tư pháp số 2: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/15/mau-phieu-ly-lich-tu-phap-so-2.doc

  Ai có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp?

  Theo Điều 44 Luật lý lịch tư pháp 2009 quy định thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp như sau:

  - Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

  + Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

  + Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

  - Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

  + Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

  + Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

  + Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

  - Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp.

  Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích khi cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

  - Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải được ghi vào sổ cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

  Như vậy, tùy vào trường hợp mà cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp có thể là Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp.

   
  86 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận