CHÍNH SÁCH VĂN HÓA - XÃ HỘI CÓ HIỆU LỰC TỪ 02/2015

Chủ đề   RSS   
 • #369143 27/01/2015

  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (571)
  Số điểm: 30218
  Cảm ơn: 91
  Được cảm ơn 793 lần
  SMod

  CHÍNH SÁCH VĂN HÓA - XÃ HỘI CÓ HIỆU LỰC TỪ 02/2015

  Từ tháng 02/2015, nhiều chính sách văn hóa - xã hội có hiệu lực thi hành:

   

  5/ Thông tư 33/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

  Theo đó, nội dung của Diễn đàn trẻ em cần căn cứ vào tình hình thực tiễn đất nước, địa phương; tập trung vào những vấn đề xã hội có liên quan đến trẻ em mà cộng đồng xã hội quan tâm hoặc luật pháp, chính sách liên quan tới trẻ em đã và sắp ban hành.

  Đồng thời, cơ cấu trẻ em tham gia Diễn đàn phải bảo đảm đại diện cho vùng, miền, dân tộc, độ tuổi, giới tính, tôn giáo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong phạm vi địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức

  Thông tư có hiệu lực từ ngày 09/02/2015.

   

  4/ Thông tư 24/2014/TT-BTTTT hướng dẫn quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

  Theo đó, cấm nhập khẩu, sản xuất, cung cấp, quảng cáo, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử có:

  - Hình ảnh, âm thanh, hành động giết người, tra tấn người tàn ác, rùng rợn; kích động bạo lực, thú tính; hành động làm đứt, rời các bộ phận trên cơ thể người...

  - Hình ảnh, âm thanh miêu tả hành động, kích động tự tử, sử dụng ma túy, uống rượu, hút thuốc, khủng bố; hành động ngược đãi, xâm hại, buôn bán, phụ nữ, trẻ em;

  Đồng thời, cấm quảng cáo, giới thiệu, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đối với các trò chơi điện tử chưa được cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản, chưa thông báo cung cấp dịch vụ. Cấm lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2015.

   

  3/ Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

  Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định:

  - Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ;

  - Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;

  - Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng.

   

  Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận:

  - Tài sản giữa vợ và chồng bao gồm tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng;

  -  Giữa vợ và chồng không có tài sản riêng của vợ, chồng mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn hoặc trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc tài sản chung;

  -  Giữa vợ và chồng không có tài sản chung mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn và trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc sở hữu riêng của người có được tài sản đó;

  -  Xác định theo thỏa thuận khác của vợ chồng.

  Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/02/2015.

   

  2/ Thông tư 34/2014/TT-BLĐTBXH sửa đổi một số điều của Thông tư 33/2010/TT-BLĐTBXH về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy.

  Theo đó, cách xác định đối tượng bị áp dụng quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm như sau:

  -  Học viên cai nghiện trong 6 tháng vi phạm nội quy, quy chế cơ sở cai nghiện bắt buộc phải căn cứ vào hành vi của học viên trong 6 tháng cuối tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  - Tình trạng nghề nghiệp, việc làm và nơi cư trú của học viên trước khi vào cơ sở cai nghiện căn cứ thông tin ghi tại Bản tóm tắt lý lịch theo Thông tư 14/2014/TT-BLĐTBXH.

  - Tổ chức khám sức khỏe cho học viên trong thời hạn 6 tháng trước khi hết thời hạn chấp hành quyết định để xác định học viên đủ sức khỏe để học nghề, lao động sản xuất

  Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2015.

   

  1/ Thông tư 02/2015/TT-NHNN hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng

  Theo đó, cá nhân được xét nhận “Bằng khen của Thống đốc” phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

  - Hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có thành tích xuất sắc được bình xét tại phong trào thi đua, trong thời gian đó có 2 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận và có khả năng áp dụng hiệu quả.

  - Lập nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong lĩnh vực hoạt động ngành Ngân hàng.

  - Lập thành tích xuất sắc đột xuất.Đối với danh hiệu “Anh hùng lao động” thì tổ chức xét 5 năm một lần vào Đại hội thi đua yêu nước trừ khi có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất.

  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23/02/2015 và thay thế Thông tư 36/2011/TT-NHNN.

   

   

  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 27/01/2015 01:54:41 CH
   
  5456 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận